Bạn đang xem: Download vmware workstation pro 16

*

*

VMware Workstation là phần mềm trả lập hệ điều hành,phần mềm ảo hóa mạnh nhất nhân loại hiện giờ. Cho phnghiền người tiêu dùng rất có thể trả lập được nhiều hệ điều hành quản lý khác nhau, từ bỏ Desktop cho tới Tablet /Mobile. WMare là một trong những công cụ trẻ trung và tràn trề sức khỏe giả lập 1 mạng tổng thể giành riêng cho các bạn học tập về mạng laptop.VMware Workstation rất thân mật và gần gũi, dễ thực hiện, có thể download nhiều hệ quản lý và điều hành trên cùng 1 phần mềm sản phẩm ảo như: Windows xp/7/8/8.1/10,Server cùng cả hệ điều hành quản lý Chrome, các phiên bản Linux, Unix, Macintosh tiên tiến nhất hoặc chạy demo các ứng dụng không được soát sổ coi gồm nguy hại tạo nguy khốn cho sự bất biến của hệ thống hoặc mất tài liệu quan trọng đặc biệt bên trên máy tính hay là không.
*

Xem thêm: Smut Là Gì - Smuts Là Gì

Trang chủ: https://www.vmware.com/Yêu cầu cơ bản:OS: Windows 64-bitCPU: 1.3GHz hoặc nkhô cứng hơnMemory: Tối tphát âm 2GB RAM / khuyến cáo 4GB RAMP/s: VMware Workstation 14 từng trải CPU từ 2011 trsinh sống về trong tương lai thôi (Cộng thêm dòng Hãng Intel dựa vào phong cách thiết kế "Westmere" 2010 (Xeon 5600, Xeon 3600, Chip Core i7-970, bộ vi xử lý Core i7-980, Core i7-990)Ngoại trừ một trong những mẫu CPU 2011,2012 không được hổ trợ:Intel Atom dựa trên kiến trúc Bonnell 2011 (như Z670 / Z650; N570).Hãng Intel Atom dựa trên phong cách xây dựng Saltwell 2012 (nlỗi S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).AMD dựa vào phong cách xây dựng "Llano" và "Bobcat" (như Hondo; Ontario, Zacate, Llano)
*

Windows 10 Creators Update support
VMware Workstation Pro provides the following support for Windows 10 Creators Update:Run Windows 10 Creators Update as a virtual machineRun Windows 10 Creators Update as a host operating systemWindows 10 Creators Update Aulớn Detect and Easy InstallUnity support for Windows 10New Guest operating systems supportSupport has been added for the following operating systems:Ubuntu 17.04Fedora 26CentOS 7.4RHEL 7.4Debian 9.1Oracle Linux 7.4SLE 12 SP3OpenSUSE 42.3Guest VBS SupportEnabling VBS (Virtualization Based Security) within Windows 10 và Windows Server năm 2016 running as guest operating systems is now supported on VMware Workstation. You can have advanced security features lượt thích Device Guard and Credential Guard within guest operating systems.
Guest VBS tư vấn currently is only supported for Intel CPUs. For best performance, use Hãng Intel Skylake generation CPUs & above.Virtual TPM
Workstation 14 Pro now provides a TPM 2.0 compatible virtual Trusted Platkhung Module for use with advanced security & encryption technologies, such as BitLocker.VMware Hardware Version 14New CPU enablement, including Intel Skylake và AMD Ryzen CPU tư vấn.Secure Boot, Workstation 14 Pro introduces Secure Boot tư vấn for virtual machines khổng lồ ensure only trusted code is loaded by the UEFI firmware prior to the OS "handoff" process.Virtual NVMe tư vấn Workstation 14 Pro introduces a new virtual NVMe storage controller for improved guest operating system performance on Host SSD drives and support for testing VMware vSAN. NVMe devices require virtual hardware version 13 / ESXi 6.5 compatibility và later.Advanced NetworkingRename Virtual Network (Windows host only), Workstation 14 Pro can rename networks in the Virtual Network Editor for better organization.Network Latency simulation, As well as being able lớn introduce Packet Loss & Bandwidth caps, Workstation 14 Pro provides new virtual networking controls for introducing incoming & outgoing Latency to virtual machines on a per-NIC basis.ESXi Host nguồn OperationsThe following ESXi power operations can now be performed from Workstation 14 Pro:

Xem thêm: Message Passing Interface ( Mpi Là Gì ? Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

ShutdownRestartEnter/Exit Maintenance ModeNative sầu OVF support
With improved OVF/OVA support, Workstation 14 Pro provides an effortless walkthrough to lớn deploy the VMware VCSA (vCenter Server Appliance) OVA package for testing và experimentation within Workstation. VCSA6.0 and 6.5 are supported.Scan for Virtual MachinesWorkstation 14 Pro now allows users khổng lồ quickly refresh their VM inventory by scanning for virtual machines. It supports VMs on local folders as well as on network shared storage & USB drives.Automatically Suspover Shared Virtual Machines Upon Host ShutdownAll running shared virtual machines will be automatically suspended(for both Windows and Linux hosts) or shutdown(Linux hosts only) when the host operating system initiates a shutdown.Enhanced UI ExperienceIPhường Address Display on VM Console,The IPhường. & MAC addresses of a VM are now displayed in the VM information area. VMware Tools 10.1.15 or greater is required.Auto lớn clean up Windows VM disk space, Clean Up Disks now can be automated upon a VM power off. (Windows hosts only)New GTK+ 3 based UI for LinuxLinux Workstation UI has been rewritten to lớn support GTK+ 3.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *