Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: True love nghĩa là gì

I bởi vì not suppose there is a more difficult question than what is true love and what is true revenue.
While building on his considerable creative sầu skills, this work just served to prove sầu khổng lồ hlặng that puppetry was his true love.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Xem thêm: Trợ Lý Ảo Bixby Là Gì ? Samsung Bixby Dùng Để Làm Gì? Dùng Để Làm Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Probation Là Gì, Nghĩa Của Từ Probation

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *