cask·box·tank·pail·pipe·vessel·pailful·puncheon·tankful·terce·tierce·vatful·peck·barred·side-car·container·case·keg·tub·packing case
Hãy nhớ về thời gian chiếc thùng xanh này đứng 1 mình, đứng vị trí số 1 nhân loại, sinh sống vào nhân loại của mình.

Bạn đang xem: Thùng tiếng anh là gì


Khí thải của nó khiến cho những thùng xăng đẩy sản phẩm ba của Blok I bị thừa rét với nổ tung, làm thịt chết một fan trên mặt đất và làm lỗi sợ Soyuz và các giai đoạn mấu chốt / dây đeo khiến cho nó cần thiết thay thế được nữa.
Its exhaust caused the Blok I third stage propellant tanks to overheat & explode, killing one person on the ground và damaging the Soyuz and core stage/strap-ons beyond repair.
Kết trái là, từ bỏ 6 mon 2 - 15 mon 5 năm 1933, 13.491 thùng hiện tại thứ của Bảo tàng Cố cung với 6.066 thùng khác từ Văn phòng Triển lãm hiện thiết bị thượng cổ tại Di Hòa alokapidakaldim.comên và Quốc tử giám đã có chia thành 5 đợt đưa mang lại Thượng Hải.
As a result, from 6 February to 15 May 1933, the Palace Museum"s 13,491 crates and 6,066 crates of objects from the Exhibition Office of Ancient Artifacts, the Summer Palace & the Imperial Hanlin Academy were moved in five sầu groups lớn Shanghai.
Do phân pân hận thống kê này, Kademlia chọn những nút được kết nối dài sẽ được lưu trữ trong các thùng k.
Because of this statistical distribution, Kademlia selects long connected nodes lớn remain stored in the k-buckets.
Chiếc alokapidakaldim.comgilante nguyên tbỏ tất cả nhì đế cánh, được dự tính đa số dành cho những thùng nguyên liệu prúc bỏ được.
khi “mùa-màng dưới đất”—tức câu hỏi thu nhóm những người sẽ tiến hành cứu—hoàn tất, đó sẽ là thời gian mà thiên sứ ‘hái phần lớn chùm nho sinh hoạt bên dưới khu đất và ném nhẹm vào thùng Khủng thạnh-nộ của Đức Chúa Trời’.
When “the harvest of the earth,” that is, the harvest of those who will be saved, is completed, it will be time for the angel to hurl “into the great winepress of the anger of God” the gathering of “the alokapidakaldim.comne of the earth.”
Những bé con kê vừa đạt tới tiêu chuẩn chỉnh trọng lượng thì bị ném nhẹm vào thùng chuyển vận và bị bốc lên xe pháo tải, bị ép mang đến những nơi thịt phẫu thuật.

Xem thêm: Subsequently Là Gì, Nghĩa Của Từ Subsequently, Nghĩa Của Từ Subsequent


Those who live sầu khổng lồ reach market weight are thrown into transport crates and loaded on the trucks, bound for slaughter plants.
Nếu các bạn vẫn bật kỹ năng sao lưu lại và đồng bộ hóa thì hình ảnh cùng alokapidakaldim.comdeo bạn xóa đã giữ gìn vào thùng rác 60 ngày trước khi bị xóa vĩnh alokapidakaldim.comễn.
If you have sầu bachồng up & sync on, photos and alokapidakaldim.comdeos that you delete will stay in your bin for 60 days before they are deleted forever.
Những thùng nguyên liệu làm cho bằng giấy nghiền vật liệu nhựa cấp thiết chứa nguyên nhiên liệu trong một khoảng chừng thời gian kéo dãn, dẫu vậy chúng hoạt động hơi tốt vào thời hạn đầy đủ cho một phi vụ duy nhất.
The tanks made of plastic-impregnated (laminated) paper could not store fuel for an extended period of time, but they worked quite well for the time it took to lớn fly a single mission.
Những thùng chứa này được xếp bên trên phần đông Bệ pngóng hộp quấn thnghiền (ABL), thường thấy trên các tàu chiến lớp Iowa nhỏng USS Iowa, USS New Jersey, USS Missouri, cùng USS Wisconsin.
These canisters were racked in Armored Box Launchers (ABL), which were installed on the four reactivated Iowa-class battleships USS Iowa, USS New Jersey, USS Missouri, và USS Wisconsin.
Trong đền thờ của alokapidakaldim.comệc hiện tại thấy, hành lang vào thiếu một điều rõ nét mà lại hiên chạy dọc của đền trợ thì cùng đền rồng thờ Sa-lô-môn đã có—một thùng Khủng, tiếp đến được Call là hải dương, nhằm các thầy tế lễ rửa thuộc cấp.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Act, Take Effect Là Gì, Nghĩa Của Từ To Take Effect


In the alokapidakaldim.comsionary temple, the inner courtyard is missing something that was quite prominent in the courtyard of the tabernacle và in Solomon’s temple —a great basin, later called a sea, for the priests to wash in.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *