Thực tập sinh tiếng anh là gì? quá trình thực tập tuyệt địa điểm, dịp, tuyển dụng thực tập sinc tiếng anh là gì sẽ tiến hành alokapidakaldim.com lời giải cho bạn trong nội dung bài viết. 


*

quý khách sẽ xem: Thực tập sinh trong giờ đồng hồ anh là gì

Thực tâp sinc là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinch giờ đồng hồ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinc giỏi của mình.)

VD: Don’t ever speak lớn an intern lượt thích that again. (Đừng thì thầm cùng với thực tập sinch như thế. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra bản report kia.)

VD : The tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là bữa tiệc chào đón những thực tập sinc mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission Điện thoại tư vấn, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong lúc chờ đón sự kêu gọi đi tuyên giáo của chính mình, tôi thao tác với tư biện pháp là 1 thực tập sinh trên Hà Thành.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter tín đồ tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player bè đảng, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptiontrình bày công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, đơn vị nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective kim chỉ nam nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated giỏi nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, đầy niềm tin vào
Peformentce kết quả
Eventually sau cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit tín đồ phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng cùng với nội dung bài viết chúng ta cũng có thể biết thực tập là gì trong giờ đồng hồ anh?, vị trí giờ đồng hồ anh là gì? với sẽ giúp bạn bao gồm thêm 1 vài từ vựng về bộ phận tuyển chọn dụng nhằm phục vụ mang lại quá trình tiếp thu kiến thức là thao tác làm việc của mình!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *