If you tư vấn or stay with someone through thick & thin, you always support or stay with them, even if there are problems or difficulties:

Bạn đang xem: Through thick and thin là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


You were either with them through thick and thin or you were against them, but the military regarded half-heartedness or dilatoriness as unacceptable.
But not believe sầu this narrative with the belief appropriate khổng lồ a historical narrative sầu, rather : believe sầu, through thick and thin, which you can bởi vì only as the result of a life.
He was one of the few chaps in the trade who stuchồng khổng lồ his opinions, through thick and thin, despite the xúc tích và ngắn gọn of progress.
My thanks go lớn all the industrialists in the area who have remained, through thick and thin—& there have been some very difficult times.
Without in any way weakening our position, let us continue, through thick and thin, lớn strive sầu for such an agreement.
I submit that there is ample time on other occasions for the family to lớn cửa hàng together và to lớn stiông chồng together through thick and thin.
It can only be done by making up your minds on one policy, & sticking to it through thick and thin.
But in the search for dollars we must not neglect those markets which have stuck to lớn us through thick and thin.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm: Cách Chạy File Dmg Trên Windows, Mở, Xem File Dmg Trên Máy, 3 Cách Giải Nén File *

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Dob Là Gì Ý Nghĩa Của Từ D

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *