Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách hàng sẽ xem: Syllabus là gì


Bạn đang xem: Syllabus là gì

*

*

*

Xem thêm: Phần Mềm Cắt Video Full Crack Sinhvienit, Ultra Video Splitter 6

*

syllabus /"siləbəs/ danh từ bỏ, số những syllabuses, syllabi đề cương cứng bài xích giảng; đề cương khoá học chiến lược học tập
*

Xem thêm: Thiết Kế & Đồ Họa - Download Xilisoft Video Converter Ultimate 7

syllabus

Từ điển Collocation

syllabus noun

ADJ. formal, official, prescribed | exam/examination, A màn chơi, GCSE, etc. | college, primary, school, secondary school, undergraduate, university | first-year, second-year, etc. | history, mathematics, writing, etc. | narrow, wide | overloaded

VERB + SYLLABUS design, develop, devise, draw up, plan, work out, write | follow, offer, teach, use The courses vì chưng not follow the syllabus of any particular examination board. Several schools in Britain already teach the baccalaureate syllabus. | follow, bởi, study Students vì different syllabuses according to lớn their ability. | change, extkết thúc, resize, revise, widen the need to lớn revise the history syllabus | cover, get through It was impossible khổng lồ cover the overloaded syllabus in a year. | stiông chồng lớn | depart from There is little time to lớn depart from the syllabus. | fit/plan sth into, integrate sth into/with How can computer skills be integrated inkhổng lồ the syllabus? | be based on | fit in with

SYLLABUS + VERB contain sth, cover sth, include sth Does the syllabus cover modern literature?

SYLLABUS + NOUN content, kiến thiết

PREP. from ~ questions from last year"s syllabus | in a/the ~ Let"s include that in this year"s syllabus. | on a/the ~ Is geometry on the GCSE syllabus? | under a/the ~ This period of history was not examined under the old syllabus. | ~ for some syllabuses for basic courses in geography | ~ in the exam syllabuses in arts subjects

Từ điển WordNet

n.

English Synonym & Antonym Dictionary

syllabi|syllabusessyn.: course of study curriculum program programme
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *