a person whose job is khổng lồ help people, especially famous people, decide on a style of clothes, hair, etc.:

Bạn đang xem: Stylist là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú alokapidakaldim.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


The stylists also had a selection of accessories to choose from, và had khổng lồ incorporate at least one accessory inlớn their hairstyle.
The company summarized its outlet operation method with avoided waste of tasks except cut, so that stylists can be only managing to cut hair.
Her approach is transformative sầu, creating a special look for each individual, unlượt thích other stylists who specialize in a certain look.
The resulting vehicle became a working Model used by engineers & stylists to lớn eventually create the 300 sedan, introduced in 2005.
The recipients are determined by a selection committee of top magazine editors, journalists, stylists và retailers from around the world.
The magazine has been described as a beautifully-produced literary journal that features the strongest offbeat writing from a select group of literary stylists.
Shoppers depover upon the assistance of sales associates, known as stylists, khổng lồ select the best colors and cuts for their individual needs.
Wardrobe stylists are sometimes represented by agencies that specialize in representing wardrobe stylists, hair stylists và makeup artists.
He replaced his glasses with contact lenses & agreed lớn let the show"s stylists change his hair style.
Các cách nhìn của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tốt của những công ty cấp phép.

Xem thêm: Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc ( Undp Là Gì ? Undp Việt Nam

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Market Size Là Gì, Market Size Là Gì Và Cách Tính Market Size

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *