Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.comle.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.

Quý khách hàng đã xem: Sign up tức là gì

an occasion when you start doing or having something or start being a thành viên of a group, especially by signing a document: Furthermore, when participants were recruited for this experiment (via sign-up lists), no reference had been made to lớn their bilingualism. The main stumbling bloông xã to success lies in the requirement for there khổng lồ be a 100 per cent sign-up by leaseholders khổng lồ convert to commonhold. It allows workers khổng lồ certify an exclusive bargaining agent on the basis of membership, sometimes known as majority sign-up. By clicking on the links, the consumer is offered a sign-up page where personal details are required lớn complete the registration for the service. As with other ridesharing apps, credit thẻ input is required at sign-up to provide a payment method for rides. Many activities were held to promote the concept of environmental conservation, including games & a sign-up campaign. The web10_user can sign-up as a member & watch a few miễn phí videos or purchase a monthly or a yearly subscription. This encouraged considerable sign-up of new presenters, & by the second week of term there was full programming throughout weekdays. Social time (a.k.a. refreshment, individual and group discussions, show-and-tell indepth Đánh Giá, more class sign-up, etc.) starts right after the business portion of the evening. Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên alokapidakaldim.com.điện thoại alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com.dế yêu University Press tốt của các bên cấp phép.

Bạn đang xem: Sign up là gì

*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về bài toán này
*

*

Xem thêm: Download Gratis Adobe Indesign Cc 2015 11, Attention Required!

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.comle English alokapidakaldim.com.dế yêu University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tactics Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *