a small railroad, esp. in an amusement park, with open cars that travel quickly along a steep, curved track that goes up và down over và over

Bạn đang xem: Roller coaster là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


But the plain fact is that since 1979 our pound has been the siông xã man on the roller coaster of other world currencies.
The boom-bust roller coaster has once again been let loose and the events of the 1980s and those of earlier decades look lượt thích repeating themselves.
Before we knew it, we were all on a roller coaster but, ironically, their own industries were damaged even more than ours.
The recent reverberations from the roller coaster ride of the stoông chồng markets in the region is a small but timely reminder.
We are on some kind of roller coaster, in that no matter what we try lớn vì chưng, it seems to lớn get more expensive sầu by the year.
Nevertheless, the business community—the lifeblood of our economy—has been bemix by a roller coaster ride of interest rates, which has been deeply damaging over the past đôi mươi years.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

Xem thêm: 1️⃣"Bản Full Mới" Link Download Onekey Ghost + Hướng Dẫn Tạo, Bung File Ghost

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Download Connectify Hotspot Pro 2018, Connectify Hotspot Pro 9 Full Crack

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *