Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "respond"

*
*
*

respond
*

respond /ris"pɔns/ nội đụng từ phản nghịch ứng lạikhổng lồ respond with a blow: đập lại bởi một đòn đáp lại, hưởng ứng (lời lôi kéo, sự đối xử giỏi...)to lớn respond to lớn the appeal: hưởng trọn ứng lời kêu gọito lớn respond to someone"s kindness: đáp lại lòng xuất sắc của ai
đáp ứngbass respond: đáp ứng tần số thấpphản nghịch ứngLĩnh vực: năng lượng điện lạnhhưởng ứngLĩnh vực: tân oán và tinvấn đáp, đáp ứngLĩnh vực: xây dựngứng xử

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): respondent, response, responsiveness, respond, responsive, unresponsive sầu, responsively


*

Xem thêm: Full Board Là Gì - Thuật Ngữ Trong Kinh Doanh Khách Sạn

*

*

respond

Từ điển Collocation

respond verb

1 react

ADV. immediately, instantly | promptly, quickly, rapidly, swiftly | enthusiastically, favourably, positively, well Both sides have sầu responded positively to lớn the plan. Their son is responding well to lớn the treatment. | forcefully, vigorously | adequately, appropriately, constructively, effectively, intelligently | adversely, aggressively, angrily | cautiously, coolly | sensitively, sympathetically | generously | magnificently The teams responded magnificently lớn the challenge. | accordingly The government needs khổng lồ listen lớn the public and respond accordingly. | readily The plants readily respond khổng lồ these stimuli. | directly | automatically, instinctively | flexibly | differently | merely, simply We vị not have sầu a strategy. We merely respond lớn ideas from local people. | emotionally, imaginatively lớn respond emotionally lớn the landscape | in kind The terrorists declared all-out war on the government and the government responded in kind.

VERB + RESPOND be able/unable khổng lồ | be likely lớn She wasn"t sure how he was likely lớn respond. | fail to His condition failed to lớn respond to the treatment. | be slow lớn | enable sb to lớn enabling teachers to respond flexibly to the needs of their students

PREP.. by The government responded by tightening the law on gun ownership. | to lớn Companies have sầu to respond to lớn the changing economic climate. | with The demonstrators threw stones and the police responded with tear gas.

PHRASES an ability/a capacity/a willingness khổng lồ respond, a failure to respond

2 say sth in reply

ADV. politely | angrily | coolly | drily

PREPhường. to lớn He responded politely lớn her questions. | with He responded with a smile when she spoke.

Từ điển WordNet


v.

respond favorably or as hoped

The cancer responded to lớn the aggressive sầu therapy


Xem thêm: Unduh Windows Installer 3 - How Do I Check If Windows Installer 3

English Synonym and Antonym Dictionary

responds|responded|respondingsyn.: acknowledge answer react reply retort
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *