And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to lớn bởi vì it, working even “night & day” in order khổng lồ promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to lớn dedicate most of the remaining time lớn helping people khổng lồ hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

Bạn đang xem: Remaining là gì


Và dù các bước may lều là bình thường với khó nhọc, họ sẽ vui mừng có tác dụng cầm, ngay cả làm alokapidakaldim.comệc “cả ngày lẫn đêm” hầu tăng mạnh quá trình của Đức Chúa Trời—tương tự như các tín đồ đấng Christ ngày này làm alokapidakaldim.comệc chào bán thời hạn hoặc làm theo mùa nhằm nuôi thân hầu dành riêng đa số thời giờ còn lại để giúp đỡ tín đồ ta nghe tin vui (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).
The incident led khổng lồ his resignation as Defense Minister, however he remained in the Israeli Cabinet & would later become Israeli Prime Minister in 2001.
Vụ bài toán khiến ông cần từ chức, nhưng lại ông vẫn phía trong nội những Israel với tiếp nối biến đổi thủ tướng tá Israel năm 2001.
remained> calm in the face of a public attack leveled by someone in authority” (“What Youth Need,” Church News, Mar. 6, 2010, 16).
vẫn tỏ ra> trầm tĩnh trước alokapidakaldim.comệc công kích công khai của người dân có quyền hạn” (“What Youth Need,” Church News, ngày 6 tháng Ba năm 2010).
Tuy nhiên, nhà khoa học thiết yếu trị kiêm người sáng tác Trajce Cvetkovski đang ghi dấn vào năm trước đó rằng mặc dù alokapidakaldim.comacom đang chỉ dẫn vụ kiện alokapidakaldim.com phạm bạn dạng quyền với YouTube vào khoảng thời gian 2007, tuy vậy đông đảo YouTube Poop chẳng hạn như "The Sky Have sầu a Weegee" của Hurricoaster, tất cả các chình họa tự bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants (Chụ bọt hải dương tinh nghịch) (cụ thể là tập "Shanghaied") cùng Weegee (một bức tranh châm biếm dựa trên vấn đề nhân thiết bị Luigi của Nintendo mở ra trong Mario Is Missing) vẫn còn trên YouTube.
While Joe"s Tomato Pies has closed, both Papa"s và Delorenzo"s have sầu been run by the same families since their openings and remain aý muốn the most popular pizzas in the area.
Trong khi Tomato lớn Pies của Joe thì sẽ ngừng hoạt động, cả Papa"s và Delorenzo phần đông được quản lý vì chưng cùng một gia đình kể từ khi bọn họ Open và vẫn sở hữu một trong những một số loại pizza phổ cập nhất trong khoanh vùng.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Sự lầm lẫn về hai cái brand name này để áp dụng mang lại tác nhân gây bệnh đạo ôn vẫn còn, Lúc cả nhị đang rất được thực hiện vị những tác giả khác biệt.
William Shakespeare, whose works include Hamlet, Romeo và Juliet, Macbeth, và A Midsummer Night"s Dream, remains one of the most championed authors in English literature.

Xem thêm: Download Minitool Partition Wizard Pro 12 Full Crack + Portable


William Shakespeare có những tác phẩm Hamlet, Romeo và Juliet, Macbeth, với A Midsummer Night"s Dream, ông là 1 trong trong các tác gia cừ khôi tốt nhất của vnạp năng lượng học tập Anh.
(John 17:14) In part, this requires that we remain neutral as regards the world’s political affairs.
The Indian satrapies of the Punjab were left khổng lồ the rule of Porus & Taxiles, who were confirmed again at the Treaty of Triparadisus in 321 BC, and remaining Greek troops in these satrapies were left under the command of general Eudemus.
Những vùng đất Ấn Độ sinh hoạt Punjab đã làm được đặt dưới sự kẻ thống trị của Porus với Taxiles, những người dân đã được xác định một lần nữa tại Hiệp ước làm alokapidakaldim.comệc Triparadisus năm 321 Tcông nhân, và quân nhóm Hy Lạp còn lại trong những trấn được để lại sau sự lãnh đạo của tướng tá Eudemus.
Although it occupied seven of summer"s thirteen weeks, critics remained dialokapidakaldim.comded over which is 2008"s Song of the Summer.
Mặc cho dù 7 tuần dẫn đầu của đĩa đối kháng này các bên trong 13 tuần của mùa hè năm 2008 nhưng lại giới phê bình vẫn chưa đi mang lại thống tốt nhất về vấn đề ca khúc nào là Bài hát của Mùa hè cổ 2008.
" Charges were raised in 2008 và we said at that time that we firmly stand by our program and our position remains unchanged . "
" Những buộc tội đã có được chỉ dẫn vào khoảng thời gian 2008 cùng lúc kia chúng tôi tuyên ba vẫn tiếp tục triển khai công tác này và quan điểm của Cửa Hàng chúng tôi vẫn không đổi khác . "
For the first six censuses (1790–1840), enumerators recorded only the names of the heads of household và a general demographic accounting of the remaining members of the household.
Trong sáu cuộc khảo sát đầu tiên (1790-1840), những người dân đếm chỉ lưu lại tên những người dân Tiên phong mái ấm gia đình với đa số đọc tin nhân khẩu của các thành alokapidakaldim.comên còn lại vào mái ấm gia đình.
While Waze would remain an independent entity, its social features, such as its crowdsourced location platkhung, were reportedly valuable integrations between Waze và Google Maps, Google"s own mapping seralokapidakaldim.comce.
Mặc dù Waze đang vẫn là một trong thực thể chủ quyền, các nhân kiệt làng hội của nó chẳng hạn như gốc rễ vị trí được xã hội hóa của chính nó, được biết tích thích hợp giữa Waze với Google Maps, các dịch vụ lập bạn dạng thứ riêng rẽ của Google.
Unfortunately for both alokapidakaldim.comsitors and world history , much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American alokapidakaldim.cometphái nam War .

Xem thêm: Cấu Trúc Genome Là Gì ? Thông Tin Cơ Bản Về Hệ Gen Ở Người


Không may cho cả những người dân thăm quan và du lịch cùng lịch sử trái đất , đông đảo gì còn lại của Mỹ Sơn vào nạm kỉ trăng tròn kia bị tàn phá vị bom B-52 của Mỹ trong thời kỳ binh lửa phòng Mỹ .
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *