cứu vãn thế·bù lại·chuộc lại·chuộc lỗi·cứu giúp nguy·cứu thoát·giữ lại trọn·thực hiện·trả hết·thường bù·thay đổi quà
As disciples of Jesus Christ, we ought lớn vày all we can khổng lồ redeem others from suffering & burdens.

Bạn đang xem: Redeem là gì


Là những môn sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, bọn họ bắt buộc có tác dụng hết sức bản thân sẽ giúp đỡ những người dân khác thoát khỏi cảnh khổ đau với trọng trách.
If you redeem your gift thẻ on play.google.com, the reward will be added lớn your account but you will have sầu to lớn claim it in the app on your dealokapidakaldim.comce.
Nếu các bạn đổi thẻ quà bộ quà tặng kèm theo bên trên play.google.com thì phần thưởng trọn sẽ được cấp dưỡng tài khoản của doanh nghiệp, mà lại các bạn sẽ phải thừa nhận phần ttận hưởng vào vận dụng bên trên sản phẩm công nghệ của công ty.
Of greachạy thử assurance in God’s plan is that a Saalokapidakaldim.comor was promised, a Redeemer, who through our faith in Hyên ổn would lift us triumphantly over those tests & trials, even though the cost khổng lồ vị so would be unfathomable for both the Father who sent Hyên và the Son who came.
Chúng ta được bảo đảm an toàn rằng vào một chiến lược như vậy thì một Đấng Cứu Rỗi đã có hứa, một Đấng Cứu Chuộc là Đấng sẽ nâng bọn họ một cách đắc win thừa lên trên các thách thức đó, qua đức tin của chúng ta nơi Ngài, tuy vậy chiếc giá để triển khai như vậy sẽ không thể thống kê giám sát được đối với tất cả Đức Chúa Cha vì Ngài gửi mang đến lẫn Vị Nam Tử là Đấng đã đi vào.
Các thành phầm kỹ thuật số của GOG.com cũng hoàn toàn có thể được trao cho tất cả những người khác thông qua các phiếu xoàn bộ quà tặng kèm theo trả lại.
“Ôi, tốt diệu chũm nụ cười mà câu nói này mang đến: ‘Tôi hiểu được Đấng Cứu Chuộc của tớ hằng sống!’”
I testify that the tender mercies of the Lord are available khổng lồ all of us and that the Redeemer of Israel is eager to bestow such gifts upon us.
Tôi làm cho triệu chứng rằng tnóng lòng thương thơm xót nữ tính của Chúa tất cả sẵn mang đến tất cả họ với rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên tha thiết nhằm ban cho chúng ta các ân tứ đọng như thế.
This, according to one critic, "allowed the Japanese people, especially the youth of Japan, to lớn redeem its sense of self and begin life in the postwar period."
Theo nhỏng một bên phê bình không giống bình luận, tác phđộ ẩm này "có thể chấp nhận được fan dân Japan, đặc biệt là những tkhô nóng thiếu hụt niên Nhật Bản chuộc lại ý thức về phiên bản thân và bắt đầu cuộc sống thường ngày sau tiến độ hậu chiến“.
Alma’s own experience in failing lớn follow his faithful father and then coming to a dramatic understanding of how much he needed forgiveness & what it meant to lớn sing the tuy nhiên of redeeming love is powerful và compelling.
Kinh nghiệm riêng của An Ma vào alokapidakaldim.comệc không theo tín đồ cha trung tín của chính bản thân mình rồi tiếp nối tiến mang lại một sự đọc biết tạo ấn tượng sâu sắc rằng ông cần phải tha đồ vật biết bao và chân thành và ý nghĩa của câu hỏi hát lên một bài ca về tình thân cứu chuộc đều rất khỏe khoắn cùng cuốn hút.
Jesus Christ Himself instituted the ordinance to remind us what He did khổng lồ redeem us và to lớn teach us how we may avail ourselves of His Redemption and thereby live sầu with God again.

Xem thêm: Cọc Khoan Nhồi Tiếng Anh Là Gì ? Cọc Khoan Nhồi Tiếng Anh Là Gì


Chính Chúa Giê Su Ky Tô vẫn tùy chỉnh thiết lập giáo lễ này để thông báo chúng ta về điều Ngài vẫn có tác dụng để cứu giúp chuộc chúng ta cùng dạy dỗ bọn họ biện pháp tận dụng Sự Chuộc Tội của Ngài và dựa vào đó sống cùng với Thượng Đế một đợt nữa.
From oppression & from alokapidakaldim.comolence he will redeem their soul, & their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người đang chuộc linh-hồn chúng ta ngoài sự hà-hiếp đáp và sự hung-bạo; cũng sẽ xem huyết họ là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints declares to all the world that Christ is the Son of God, the Redeemer of the world!
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tuyên ổn cha cùng với toàn bộ quả đât rằng Đấng Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của rứa gian!
But even though the just die they are not lost, but are saved through the Atonement of the Redeemer.
Nhưng dầu cho người tức thì chủ yếu bị tiêu diệt bọn họ cũng sẽ vẫn tồn tại, mà lại được cứu qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc.
But the plan was not without risk: if we chose in mortality not khổng lồ live according lớn God’s eternal laws, we would receive something less than eternal life.16 Father knew we would stumble and sin as we learned by experience in mortality, so He proalokapidakaldim.comded a Saalokapidakaldim.comor khổng lồ redeem from sin all who repent và khổng lồ heal the spiritual and emotional wounds of those who obey.17
Nhưng planer này không hẳn là không tồn tại đen đủi ro: nếu vào cuộc sống thế gian, chúng ta lựa chọn không sinh sống theo các quy định trường tồn của Thượng Đế, thì bọn họ đang dìm một điều nào đấy kém nhẹm rộng cuộc sống thường ngày vĩnh cửu.16 Đức Chúa Cha biết rằng họ đang vấp váp bổ với tội lỗi lúc học hỏi và giao lưu qua kinh nghiệm tay nghề trên thế gian, nên Ngài đã ban đến Đấng Cứu Rỗi nhằm cứu giúp chuộc tội trạng của toàn bộ những người dân hối hận cải với chữa trị lành những vệt tmùi hương nằm trong linh với cảm xúc của rất nhiều tín đồ vâng lời.17
Only a perfect human life could pay the ransom price to redeem Adam’s offspring from the enslavement into which their first father had sold them.
Chỉ bao gồm mạng sống của tín đồ trọn vẹn bắt đầu hoàn toàn có thể trả giá đựng chuộc con cháu của A-đam ngoài chứng trạng bầy tớ nhưng mà tín đồ phụ thân trước tiên sẽ chào bán bọn họ.
Alma asked, “And now behold, I say unkhổng lồ you, my brethren , if ye have sầu experienced a change of heart, & if ye have sầu felt lớn sing the song of redeeming love, I would ask, can ye feel so now?”
An Ma hỏi: “Và giờ đây này, hỡi anh em , tôi nói cho những bạn giỏi, ví như các người dân có Cảm Xúc được một sự đổi khác trong tim bản thân, với các tín đồ vẫn muốn hát lên một bài xích ca về tình thương cứu vãn chuộc, tôi xin hỏi, những người có cảm giác điều này ngay giờ đồng hồ phút này không?”
One of the first references we have of the payment of tithing is when Abrađê mê paid a tithe of all he owned khổng lồ Melchizedek.15 Abrađê mê had the confidence of the Lord, who showed him the intelligences of the premortal world, the choosing of a Redeemer, and the Creation.16 Abrasay đắm is also known for his willingness lớn sacrifice his son, Isaac.
Một trong những phần đông sự nói đầu tiên nhưng họ bao gồm về vấn đề đóng góp tiền thập phân là khi Áp Ra Ham đóng góp 1 phần mười của tất cả đông đảo gì ông cài mang lại Mên Chi Xê Đéc.15 Áp Ra Ham vẫn bao gồm sự tin yêu của Chúa, là Đấng vẫn chỉ mang lại ông thấy số đông thực thể học thức vào tiền cõi dương trần, alokapidakaldim.comệc chọn lựa một Đấng Cứu Chuộc, cùng sự sáng chế.16 Áp Ra Ham cũng được biết đến về alokapidakaldim.comệc ông sẵn lòng quyết tử nam nhi bản thân, là Y Sác.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet lớn come.10 Instead, emblems of the broken flesh & spilled blood of the Christ who had already come would be taken & eaten in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify to lớn all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ and wholehearted willingness to follow Hlặng and keep His commandments.
Với dự đoán về một sự hy sinh cứu chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng vẫn hiện tại cho một ngày làm sao kia, ngày tiết động vật hoang dã không thể bị đổ ra hoặc giết động vật hoang dã không còn được ăn uống nữa.10 Tgiỏi chính vì như vậy, những hình tượng về thịt bị tung nát cùng tiết đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đang đi vào vẫn được trao mang cùng nạp năng lượng để tưởng niệm đến alokapidakaldim.comệc quyết tử chuộc tội của Ngài.11 alokapidakaldim.comệc tham dự vào giáo lễ mới này đang cho biết rằng những người trọng thể gật đầu Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã có hẹn cùng sẵn sàng chuẩn bị tận tình để làm theo Ngài với tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.
Now they would have the opportunity to be freed from their captialokapidakaldim.comty & to be redeemed by the God of both the lialokapidakaldim.comng và the dead (see D&C 138:19, 30–31).

Xem thêm: Shiitake Là Gì, Shiitake Mushroom, Nấm Đông Cô Tiếng Anh Là Gì


Giờ đây, bọn họ sẽ có được cơ hội và để được giải thoát khỏi vòng quân lính cùng được cứu giúp chuộc bởi Thượng Đế của người sống lẫn bạn bị tiêu diệt (xin coi GLGƯ 138:19, 30–31).
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *