Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú alokapidakaldim.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Procrastination là gì

This way, the countries taking actions in advance get their rewards và procrastinating countries will have to do more later.
This suggests that individuals would procrastinate, và that even fewer individuals would make an active sầu investment decision.
It has already procrastinated for so long that at least one term"s intake, & possibly two, for the grammar school have been lost.
It shows a degree of procrastinating procedures, và it shows a lack of compassion with the difficulties of these men.
I am sure that he, like me, would lượt thích khổng lồ make a decision fairly quickly rather than procrastinate on the matter.
I hope that they will stop procrastinating & that something will be done about reducing the period from five sầu years khổng lồ four.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của những biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Cách Thêm/Xóa Ứng Dụng Xps Viewer Là Gì ? Làm Sao Để Xóa Nó?

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Độ Điện Li Là Gì ? Thế Nào Là Chất Điện Li Mạnh Và Yếu? Định Nghĩa, Khái Niệm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *