Huong dan powerkiến thiết SinhVienIT.Net--Power nguồn Designer Tạ Thúc Nhu GIỚI THIỆU POWER DESIGNER : Power nguồn Designer là một trong quy định thi công DataBase.

Bạn đang xem: Footer end quá chuẩn

Với nguồn Designer bạn có thể : • Thiết kế Conceptual Data mã sản phẩm (CDM) bởi sơ thứ thực thể kết hợp • Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được lựa chọn. • Phát sinh kích phiên bản chế tạo CSDL bên trên một DBMS đích. • Phát sinh ràng buột trọn vẹn tđê mê chiếu (referential integrity triggers) giả dụ bọn chúng được hổ trợ bởi cơ sở dữ liệu đích. • Cho phnghiền hiệu chỉnh cùng in những Mã Sản Phẩm • Phát sinc ngược trở lại các Database cùng các application đang mãi mãi. • Định nghiã các thuộc tính không ngừng mở rộng tất cả các đối tượng người dùng PDM. Khởi động Power nguồn Designer: Start/All Programes/SyBase/ Power nguồn Designer Trial 11/ Power Designer Trial  Object Browser Window: hiện nội dung của vùng thao tác (workspace) trong tree view. quý khách hoàn toàn có thể dùng Object Browser nhằm tổ chức những đối tượng trong những quy mô của công ty.  Workspace là tên của PowerDesigner session hiện nay hành. CDM mới sẽ được mở và lưu giữ trong workspace.  Output đầu ra Window: hiển thị progression của những process nhưng chúng ta chạy trường đoản cú PowerDesigner, Ví dụ các bước sản xuất PDM từ CDM sẽ tiến hành hiển thị trong window này. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU I- VAI TRÒ CỦA POWERDESIGN TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH QNDL: • Trình bày mô hình ở dạng giao diện • Kiểm tra tính hợp lệ của quy mô có phong cách thiết kế • Phát sinch mô hình tài liệu thứ lý của Database I- LÀM VIỆC VỚI CDM: i. Tạo CDM mới: (1) Chọn File  New … 1 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu (2) Chọn Conceptual Data Model vá click OK. ii. Knhì báo thuộc tính CDM (1) Chọn ModelModel Properties (2) Nhập tên (Name), diễn giải(Comment). (3) Clichồng Ok iii. Lưu mô hình CDM: Chọn File  Save, Nhập thương hiệu tệp tin, phần không ngừng mở rộng mang định là CDM. 2 SinhVienIT.Net--nguồn Designer Tạ Thúc Nhu II- XÂY DỰNG MÔ HÌNH: 1- Hướng dẫn sử dụng hầu như mức sử dụng vào Tool Palette: Tool Name kích hoạt Pointer Select symbol Lasso Select symbols in an area Grabber Select and move sầu all symbols Zoom In Increase view scale Zoom Out Decrease view scale Open Package Diagram Display diagram for selected package Properties Display property sheet for selected symbol Delete Delete symbol Package Insert package symbol Entity Insert entity symbol Relationship Insert relationship symbol Inheritance Insert inheritance symbol Association Insert association symbol Link Insert link symbol chú ý Insert note symbol lưu ý Link Insert links between a note symbol và another symbol Title Insert title symbol Text Insert text 3 Thực thể Mối phối kết hợp Kế vượt Nhánh liên kết SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Line Draw a line Arc Draw an arc Rectangle Draw a rectangle Ellipse Draw an ellipse Rounded rectangle Draw a rounded rectangle Link Symbol Inserts a links symbol between symbols Polyline Draw a jagged line Polygon Draw a polygo i. Tạo thực thể (Entity) SINHVIEN Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước Ghi chụ MASV Character 10 Thuộc tính khóa TENSV Character 30 NGAYSINH Datetime PHAI Boolean DIACHI Character 50 LOPHOC Thuộc tính Kiểu tài liệu Kích thước Ghi chú MALOPhường. Character 10 Thuộc tính khóa TENLOP.. Character 30 SISO Integer (2) Cliông xã lựa chọn biểu tượng thực thể, với clichồng vào trong lược đồ. Cliông chồng phải kê xong xuôi. (3) Knhị báo thông tin của thực thể: Double-cliông xã vào thực thể, một cửa sổ bắt đầu xuất hiện chất nhận được họ sửa đổi báo cáo của thực thể như: tên của thực thể, thuộc tính của thực thể, những rule,…. Thẻ General: Name Tên thực thể. Tên này hiện trên quy mô Code Tên tắt của thực thể. Tên này được dùng Khi đưa sang trọng cơ sở dữ liệu vật lý Comment Diễn giải về thực thể 4 SinhVienIT.Net--nguồn Designer Tạ Thúc Nhu Number Số chủng loại tin đang tàng trữ trong thực thể Generate table Được lựa chọn giả dụ entity sẽ được chuyển thành table trong PDM Thẻ trang Attributes : Knhị báo nằm trong tính của thực thể • Name: Tên thuộc tính được hiển thị trên sơ đồ dùng • Code: Tên tắt thuộc tính • Data Type: Kiểu dữ liệu, như numeric, alphanumeric, boolean, … • Domain Tên của associated domain • M (Mandatory): Not Null hay là không • P(Primary Indentifier): Khóa bao gồm giỏi không? • D(Displayed): Hiển thị ở trong tính trong sơ đồ vật tuyệt không? Chụ ý: • Nếu không lựa chọn mục Unique Code trong hộp thoại Model Options thì bạn có thể đặt trùng Mã cho những mục tài liệu khác nhau. (Tools  Model Options) • Nếu chúng ta lựa chọn Allow Reuse thì sử dụng một Data Item có tác dụng trực thuộc tính đến nhiều thực thể. Tuy nhiên, ở trong tính đó cấp thiết dùng làm cho định danh của Thực thể. • Nếu các bạn chọn cả nhì mục trên thì khi chúng ta gõ tên của mục tài liệu đã tất cả thì vẫn tự động hóa dùng lại mục dữ liệu đó. i.

Xem thêm: Getelementbyid Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa $('#

Tạo mối phối hợp thân các thực thể: Giả sử ta có côn trùng kểt đúng theo thân hai thực thể sau: (1) Clichồng chọn hình tượng Association, cùng cliông xã vào trong lược vật. Click phải để hoàn thành. (2) Knhị báo biết tin của côn trùng kết hợp: giống hệt như knhì báo công bố của thực thể. (3) Vẽ nhánh links giữa thực thể với côn trùng kết hợp: Cliông chồng chọn biểu tượng Link, kéo thả trường đoản cú thực thể mang lại mọt kết hợp. Click phải kê kết thúc. (4) Knhị báo bản số (Cardinality) từng nhánh của mọt kết hợp: Double clichồng vào mặt đường Link. Chọn tốt nhập phiên bản số vào mục Cardinality. 5 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu • Role :Nhãn diễn giải phương châm của link • Identifier: Được lựa chọn nếu thực thể được liên kết là thực thể phụ thuộc vào bởi vì một thực thể khác • Cardinality: Bản số mỗi nhánh của mối kết hợp. ii. Knhị báo mối kết hợp đệ qui: Ví dụ: Knhị báo MKH thể hiện luật lệ mỗi môn học hoàn toàn có thể có một hay các môn học tập tiên quyết bắt buộc học trước: Kết trái của mô hình bên trên lúc chuyển qua quy mô PDM. iii. Knhì báo thực thể dựa vào : Ví dụ: Thực thể KQHTMOINAM (công dụng học tập từng năm) là thực thể phụ thuộc của thực thể SINHVIEN có khóa là MASV, NAM (1) Tạo quy mô sau: (2) Double clichồng mặt đường Link bên nhánh của thực thể KQHTMOINAM cùng chọn mục Identifier. 6 SinhVienIT.Net--nguồn Designer Tạ Thúc Nhu Bản số của nhánh được bao trong ngoặc khi đưa sang PDM ta bao gồm tác dụng sau: iv. Knhị báo mối phối kết hợp cấp cho 2…: lấy ví dụ như bạn cần trình diễn côn trùng kết hợp cấp cho 2 KETQUAHOCTAP. link thân thực thể SINHVIEN, LANTHI, và mối kết hợp CHUONGTRINHHOC như mô hình vẽ tay như sau: Các bước thực hiện: (1) Tạo các thực thể và côn trùng phối hợp nhỏng sơ thứ sau: (2) Clichồng đề nghị vào côn trùng phối kết hợp CHUONGTRINHHOC và lựa chọn mục Change to lớn Entity (3) Tạo Link thân thực thể CHUONGTRINHHOC cùng côn trùng phối kết hợp KETQUAHOCTAP 7 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Chú ý: lúc bạn biến đổi mô hình này quý phái PDM đang lộ diện 2 lỗi tương quan mang lại thực thể CHUONGTRINHHOC : Bạn chỉ việc chọn Tools  Cheông chồng Model và bỏ chọn cấm đoán kiểm soát 2 đặc thù này. 8 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu v. Khai Báo MKH thừa kế (Inheritance) (1) Clichồng nguyên lý Inheritance links vào thanh hao Palette (2) Drag và drop từ thực thể con mang lại thực thể cha. Sẽ hình thành MKH kế thừa có tên là Inhr_n. (3) Nếu ước ao knhì báo thêm thực thể nhỏ thì drag & drop từ ký kết hiệu hình bán nguyệt cho tới thực thể nhỏ nhận thêm. Nếu ước ao đổi khác thương hiệu với khai báo các công dụng của chính nó thì bnóng lưu ban vào hình bán nguyệt, đang xuất hiện thêm vỏ hộp thoại inheritance properties. Thẻ trang General: Property Description Name Tên Gọi của MKH inheritance Code Mã của MKH inheritance Label Mô tả Supertype entity (parent) Tên của thực thể thân phụ Subtype entities (children) Danh sách các thực thể con Mutually exclusive sầu children Chỉ định đến ngôi trường đúng theo một diễn đạt của thực thể cha chỉ khớp ứng với cùng 1 thực thể nhỏ. Ví dụ: Một thông tin tài khoản hay là nợ hoặc là có, thiết yếu vừa là nợ vừa là 9 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu tất cả. Chọn lựa này chỉ mô tả trên hồ sơ kiến tạo chứ không cần biểu hiện khi đưa lịch sự PDM. Trang Generation : Chỉ định phương pháp đổi khác cấu tạo thừa kế sang trọng quy mô PDM • Trường hợp chỉ lựa chọn Generate Parent nhưng mà ko lựa chọn Generate Children: Thì sẽ khởi tạo một Table khớp ứng cùng với thực thể phụ thân cùng chứa thêm các nằm trong tính của thực thể nhỏ. Các MKH trên những thực thể con sẽ được diễn tả trên Table kia. Trong ngôi trường hợp này bạn có thể knhì báo thêm những trực thuộc tính đặc biệt quan trọng mang lại table phụ thân được chế tác. lấy ví dụ như : nằm trong tính nhấn dạng một số loại nhân viên cấp dưới là nhân viên hành chính hay công nhân chế tạo. • Trường vừa lòng chỉ chọn Generate Children nhưng không lựa chọn Generate Parent: Khi đó bạn phải chỉ định nằm trong tính bảng phụ thân ghi trên bảng con: Inherit all attributes: cất thêm các trực thuộc tính của thực thể phụ vương Inherit only primary attributes: Chỉ chứa thêm rất nhiều ở trong tính dấn dạng của thực thể phụ vương Lúc gửi lịch sự PDM, nguồn Designer sẽ tạo nên những table tương xứng với các thực thể bé.

Xem thêm: Download Windows 7 X32/64 Bit Full Key Active, Download Windows 7 Ultimate 32Bit 64Bit Full Soft

Các MKH với thực thể thân phụ sẽ bộc lộ bên trên table con. 10
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *