a person, thing, or fact that is very different from other people, things, or facts, so that it cannot be used to lớn draw general conclusions:

Bạn đang xem: Outlier là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


a fact, figure, piece of data, etc. that is very different from all the others in a mix & does not seem lớn fit the same pattern:
Outliers that arise simply from the skewness of the distribution can be removed, và previously hidden outliers may be forced inkhổng lồ view.
The data phối was first examined for multivariate outliers, as outliers severely affect the ability khổng lồ detect subtypes if they exist.
The 10 high reactive sầu outliers, compared with the 55 remaining high reactives, were either very quiet or very talkative sầu at 41/2 years.
None of the small number of bivariate outliers would increase the relationship between the predictor variables và the outcome measures.
In the word recognition task, outliers were identified according lớn word type, sentence type, và word position.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Làm Tình Trong Ghế Sweetbox Cgv Là Gì, Giá Vé Ghế Đôi Cgv Là Bao Nhiêu

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Target Customer Là Gì - 6 Bước Xác Định Thị Trường Mục Tiêu 2021

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *