*
dictionary.cambridge.org
*

on the verge (of)

1. If you are on the verge of something or come khổng lồ the verge of something, you…


Bạn đang xem: On the verge of là gì

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/On_the_verge_of

*
thienmaonline.vn
*

On The Verge Of Là Gì - Nghĩa Của Từ On The Verge Of

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt vergeverge /və:dʤ/ danh trường đoản cú...


*
Nguyen Phuoc Vinh Co – trăng tròn Jul 19
*

NHỮNG CỤM TỪ CHỈ THỜI TƯƠNG LAI (GẦN) DƯỚI CÁI NHÌN DỊCH THUẬT

NHỮNG CỤM TỪ CHỈ THỜI TƯƠNG LẠI (GẦN) DƯỚI CÁI NHÌN DỊCH THUẬT n.p.v.c 1. BE ABOUT TO 2. BE ON THE EDGE OF (DOING STH) 3. BE ON THE POINT OF (DOING STH) 4. BE ON THE VERGE OF (DOING) STH 5. BE ON T…


https://www.studytienghen.vn/news/2887/on-the-verge-of-la-gi-va-cau-truc-on-the-verge-of-trong-tieng-anh

Rung.vn

Xem thêm: Of Là Gì - Of Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

*

On the verge of là gì, Nghĩa của từ bỏ On the verge of | Từ điển Anh - Việt

On the verge of là gì: Thành Ngữ:, on the verge of, sắp đến, ngay gần, suýt


*
HiNative sầu

Xem thêm: Iserror Là Hàm Iserror Là Gì, Cách Dùng Hàm Iserror Trong Excel

*

Đâu là sự việc biệt lập giữa "on the verge" cùng "on the edge " ?

Đồng nghĩa với on the verge “I’m on the edge of my seat” “She was on the verge of tears” “we are nearing the edge of the cliff” “This night was on the verge of becoming a disaster”|They mean virtually the same thing but, of course (as with many...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *