2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Xây dựng3.4 Điện3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinch tế4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /"nozzəl/

Thông dụng

Danh từ

Miệng, vòi vĩnh (ấm) (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) mũi, mồm

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Vòi phun, mồm xịt, ống phun, mũi, mỏ

Cơ khí và công trình

vùng cống khoang đập tràn

Xây dựng

mồm ống (phụt) miệng ống phụt mồm ống toá miệng ống xả vòi phụt

Điện

mỏ phun

Kỹ thuật phổ biến

khe msống klặng phunatomizing nozzleklặng phun sươngbosch injection nozzlekyên phun boschpintaux nozzlemột dạng kyên xịt diesel đầu phunair nozzleđầu phun ko khíink nozzleđầu phun mực lỗ lỗ phunadjustable nozzlelỗ xịt điều chỉnh được lỗ tai miệngbib nozzlemồm vòi vĩnh phuncompensating nozzlemiệng bửa chínhcompensating nozzlemiệng tia bổ chínhengine nozzle clustercác miệng xịt cồn cơexhaust nozzlemiệng xảexhaust nozzle breechesphần đuôi mồm xảexit cone (ofa nozzle)mồm phóng tương đối bội phản lực hình nóninjector nozzlemồm phunjet nozzlemiệng ống xả khói bội phản lựcnozzle exitmiệng vòi phunnozzle throatmiệng ốngstandard nozzlemồm xịt chuẩnthrust nozzlemồm đẩy bội nghịch lựcthrust nozzlemồm phun phản lực miệng phunengine nozzle clustercác miệng xịt động cơstandard nozzlemồm phun chuẩnthrust nozzlemồm phun phản nghịch lực mỏ hàn ống ống gió ống phunexhaust nozzleống xịt xảjet nozzleống phun tiapulverizing nozzleống xịt mùpulverizing nozzleống phun thành bụirotable nozzleống xịt cù được (tàu vũ trụ)svà blowing nozzleống phun cat ống phụtair nozzleống phụt ko khíbullet nozzleống phụt đầu đạnchocked nozzleống phụt Lavalgimbaled nozzleống phụt rún lên xuốngpropelling nozzleống phụt tổng đẩysonic nozzleống phụt hãm phanhsubmerged nozzleống phụt đi vàoswiveling nozzleống phụt chuyển hướng làn phân cách được con đường vòi vòi phunadjustable nozzlevòi vĩnh phun kiểm soát và điều chỉnh đượcair nozzlevòi phun ko khíbib nozzlemồm vòi vĩnh phunblowpipe nozzlevòi vĩnh phun mỏ hàn hơiboring nozzlevòi xịt (để) khoanBosch injection nozzlevòi phun xăng Boschcombining nozzlevòi vĩnh phun láo hợpdust-insufflating nozzlevòi vĩnh xịt bụiecone of nozzleđầu côn bay vòi vĩnh phunexhaust nozzlevòi vĩnh xịt xảfeedwater inlet nozzlevòi vĩnh phun nước cung cấp vàofilling nozzlevòi vĩnh phun nạp đầyfit nozzle on end of pipeđính vòi phun vào ống cuốiflow nozzlevòi phun đo lưu giữ lượngflow nozzlevòi xịt dòngfuel injection nozzlevòi xịt cao ápfuel nozzlevòi xịt nhiên liệuheavy-water spray nozzlevòi vĩnh phun nước nặnghose nozzlevòi vĩnh phun tất cả ống mềminjection nozzlevòi xịt (nhiên liệu)injection nozzlevòi vĩnh phun xănginjection nozzle holdergiá bán đỡ vòi phunjet nozzlevòi phun phản bội lựcmain fuel nozzle or main nozzlevòi phun chínhmulti-hole nozzlevoi phun nhiều lỗ tiamultitube nozzlevòi vĩnh phun các ốngnotched nozzlevòi phun tất cả rãnhnozzle adaptorđầu lồng vòi phunnozzle adaptorống lồng vòi phunnozzle blockagesự tắc vòi vĩnh phunnozzle blockagetắc vòi phunnozzle closuremàng tiết lưu lại vòi vĩnh phunnozzle control valvevan điều khiển vòi phunnozzle cowlvỏ vòi vĩnh phunnozzle exitmồm vòi phunnozzle holdergiá chỉ vòi vĩnh phunnozzle holder spindletrục đỡ vòi vĩnh phunnozzle throathọng vòi vĩnh phunnozzle velođô thị coefficienthệ số vận tốc vòi vĩnh phunnozzle-contraction-area ratioXác Suất phần teo của vòi phunoil nozzlevòi xịt dầuoil supply nozzlevòi xịt cấp cho dầupintle injection nozzlevòi xịt có chốt huyết lưupintle injection nozzlevòi phun tất cả đuôi trụpintle nozzlevòi vĩnh xịt chứa van kimpintle-type nozzlevòi phun gồm chốt (hộp động cơ điezen)propelling nozzlevòi vĩnh xịt bội nghịch lựcpump nozzlevòi vĩnh xịt của bơmring nozzlevòi vĩnh phun hình vòngsvà nozzlevòi xịt cátsand-blowing nozzlevòi vĩnh phun cátsandblasting nozzlevòi xịt mèo làm cho sạchsecondary nozzlevòi phun phụsecondary nozzlevòi vĩnh xịt sản phẩm cấpspray nozzlevòi phun mùspraying nozzlevòi vĩnh phun thành bụisprinkler nozzlevời xịt (nước) trị cháy từ độngstandard nozzlevòi phun chuẩnsteam nozzlevòi xịt hơisteam nozzlevòi vĩnh xịt hơi nướcthroat nozzlehọng vòi vĩnh phun (tàu vũ trụ)thrust nozzlevòi vĩnh xịt đẩy làm phản lựcthrust nozzlevòi xịt bội phản lựcthrust vectoring nozzlevòi xịt kim chỉ nan đẩy (thứ bay)thrust vectoring nozzlevòi phun thay đổi hướng tiathrust vectoring nozzlevòi vĩnh phun quaythrust vectoring nozzlevòi vĩnh xịt tạo thành hướng bội nghịch lựctwin-jet injection nozzlevòi vĩnh xịt nhì tiaventuri nozzlevòi xịt venturiwasher nozzlevòi vĩnh xịt nước rửa kínhwashout nozzlevòi vĩnh phun nhằm rửawater nozzlevòi vĩnh xịt nướcwelding nozzlevòi vĩnh phun hàn

Kinch tế

vòi

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nouncoông chồng , faucet , spigot , tap , proboscis Cơ - điện tử, Cơ khí và công trình, Kinc tế, Kỹ thuật thông thường, Thông dụng, Từ điển oxford, Xây dựng, năng lượng điện, Chuyên mục: Hỏi Đáp
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *