Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Lisp là gì

khổng lồ pronounce "s" and "z" sounds lượt thích "th," so that "sin" sounds lượt thích "thin" và "Zen" sounds lượt thích "then"
Before it is used the instrument must be either typed at the lisp listener or compiled and loaded from a file.
A "score" file, based on lisp code, can be written to lớn persize all the necessary calls lớn generate audio.
The lisp functions first, second, third, and so on, then extract these envelopes and sover them on khổng lồ the event class.
The replacement of child tax allowances by child benefits will lisp make a contribution to simplification when the phasing out of the tax allowances is completed.
It was a blessing as the tweeter, suffering from a treble lisp và fragile because it was exposed, could be remedied.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*

*Xem thêm: Plexiglas Là Gì - Plexiglass Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Yours Sincerely Là Gì - Cách Dùng: Best Regards/Regards

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *