If someone is larger than life, that person attracts a lot of attention because they are more exciting or interesting than most people:

Bạn đang xem: Larger than life là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú alokapidakaldim.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


It turned the exotic background sounds of folk music into leading characters, larger than life, revealing in minute detail their inner qualities.
Instead of mysterious caves, dragons, và romanticized heroes, fantastic factory floors, gigantic machines, & larger than life machinists confront the audience.
The mood is contagious, & the images are larger than life, because those who articulate such views have both voice & influence.
Sounds, even the most intimate vocal ones, can appear larger than life through electroacoustic processing and sound diffusion techniques.
This phrase, which became larger than life with the passage of time, meant different things to lớn different people.
Constant described these fearful things in a way that is "larger than life," which is why he is able lớn speak to us across the centuries.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Meteor Là Gì, Nghĩa Của Từ Meteor, Nghĩa Của Từ Meteor

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Ok I'M Fine Là Gì - Nghĩa Của Từ Fine, Từ Fine Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *