Time Difference

is 0 hours ahead of Indochina Time4:00 am04:00 in Hoan Kiem, Vietphái mạnh is 4:00 am04:00 in ICT

Hoan Kiem lớn ICT Hotline timeBest time for a conference Điện thoại tư vấn or a meeting is between 8am-6pm in Hoan Kiem which corresponds to lớn 8am-6pm in ICT

4:00 am04:00 (Hoan Kiem, Vietnam). Offphối UTC +7:00 hours 4:00 am04:00 Indochimãng cầu Time (ICT). Offmix UTC +7:00 hours

4:00 am04:00 Hoan Kiem, Vietnam giới / 4:00 am04:00 ICT


Bạn đang xem: Indochina time là gì ? cách đổi giờ utc sang giờ việt nam

Hoan Kiem, Vietphái mạnh ICT
12am (midnight) 12am (midnight)
1am 1am
2am 2am
3am 3am
4am 4am
5am 5am
6am 6am
7am 7am
8am 8am
9am 9am
10am 10am
11am 11am
12pm (noon) 12pm (noon)
1pm 1pm
2pm 2pm
3pm 3pm
4pm 4pm
5pm 5pm
6pm 6pm
7pm 7pm
8pm 8pm
9pm 9pm
10pm 10pm
11pm 11pm
0:00 0:00
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00

*
ICT timezone map
W3C/ISO-8601: International standard covering representation and exchange of dates và time-related data +07 - basic short+0700 - basic+07:00 - extended
Email/RFC-2822: Internet Message Format Date Standard, typically used for timestamps in tin nhắn headers

Xem thêm: Continuous Integration Là Gì, Tại Sao Bạn Cần Sử Dụng Nó? Continuous Integration Là Gì

+0700 - sign character (+) followed by a four digit time providing hours (07) và minutes (00) of the offmix. Indicates seven hour & zero minutes time differences lớn the east of the zero meridian.
Time zones with the GMT +7 offset: CXT - Christmas Isl& TimeDAVT - Davis TimeG - Golf Time ZoneHOVT - Hovd TimeICT - Indochina TimeKRAT - Krasnoyarsk TimeNOVST - Novosibirsk Summer TimeNOVT - Novosibirsk TimeOMSST - Omsk Summer TimeWIB - Western Indonesian Time
*
*

Xem thêm: Cwd Là Gì ? Bệnh Cwd Nguy Hiểm Đến Mức Nào? Virus Xác Sống

Chrome Extension

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *