Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Illustrated là gì

*
*
*

illustrate
*

illustrate /i"ləstreit/ ngoại cồn từ minch hoạ, nắm rõ ý (bài giảng... bằng tma lanh, ví dụ...) in tranh vẽ (bên trên báo chí, sách)illustrated magazine: báo ảnh (tự cổ,nghĩa cổ) soi sáng, phát sáng, có tác dụng sáng tỏ (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) làm cho lừng danh, có tác dụng rạng danh
*

*

Xem thêm: " Dissolve Là Gì, Nghĩa Của Từ Dissolve, Dissolve Là Gì, Nghĩa Của Từ Dissolve

*

illustrate

Từ điển Collocation

illustrate verb

1 put pictures in sth

ADV. heavily, lavishly, richly | fully | attractively, beautifully, delightfully, handsomely, superbly

PREP. with The new edition is heavily illustrated with photographs of aircraft.

2 make sth clear using examples/pictures

ADV. amply | admirably, aptly, neatly, nicely, well The dire consequences of chronic underfunding are nowhere better illustrated than in the nation"s schools. | perfectly | merely, simply His question merely illustrates his ignorance of the subject. | clearly, dramatically, graphically, strikingly, vividly | brutally, starkly, tragically The case tragically illustrates the dangers of fireworks.

VERB + ILLUSTRATE serve sầu to Two examples serve sầu to lớn illustrate this point. | be chosen khổng lồ, be designed khổng lồ, be intended lớn

PREP.. lớn a way of illustrating khổng lồ the chairman the folly of his decision

Từ điển WordNet


v.

depict with an illustrationsupply with illustrations

illustrate a book with drawings


Xem thêm: Home Depot Là Gì ? The Home Depot Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

illustrates|illustrated|illustratingsyn.: clarify demonstrate explain picture portray represent show

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *