Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; tiếng nói xa xôi, lời nói ám chỉlớn drop (give) a hint: lưu ý, nói láng gióa broad hint: lời ám chi hơi lộ liễu (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) chút đỉnh, tí ti, lốt vếtnot the slighdemo hint of...

Bạn đang xem: "hint" là gì? nghĩa của từ hint trong tiếng việt

: không có một chút nào..., không có mảy may một dấu tích như thế nào...

Xem thêm: Tiles Là Gì - Gạch Porcelain Là Gì

nước ngoài cồn từ gợi nhắc dịu nhàng; nói trơn nói gió, nói ám chỉ nội động từ bỏ (+ at) gợi nhắc thanh thanh, nói xa xôi, nói ám chỉ (đến mẫu gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint và leave me alone?

PREP. ~ about, ~ from a hint from my boss about my absences from the office | ~ to Is that a hint to lớn me khổng lồ leave?

2 small amount of sth

ADJ. svào a dish with a svào hint of garlic | faint, merest, slighchạy thử The slighdemo hint of gossip upset her.

PREPhường. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will điện thoại tư vấn the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give sầu (sb)

PREPhường. ~ about The book gives some useful hints about how khổng lồ plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting & decorating

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Literal Là Gì, Nghĩa Của Từ Literal, Literal Là Gì, Nghĩa Của Từ Literal

v.


English Synonym & Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *