Để xác định tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên bọn họ buộc phải đọc ráng làm sao là hàm số chẵn và nuốm nào là hàm số lẻ.

Bạn đang xem: Hàm số lẻ là gì


Bài viết này chúng ta cùng khám phá phương pháp xác định hàm số chẵn lẻ, nhất là bí quyết xét tính chẵn lẻ của hàm số gồm trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Qua đó vận dụng giải một vài bài xích tập nhằm rèn kĩ năng giải toán thù này.

1. Kiến thức phải nhớ hàm số chẵn, hàm số lẻ

• Hàm số y = f(x) với tập xác định D Call là hàm số chẵn nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D cùng f(-x) = f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x2 là hàm số chẵn

- Đồ thị của một hàm số chẵn dấn trục tung có tác dụng trục đối xứng.

• Hàm số y = f(x) với tập xác minh D Hotline là hàm số lẻ nếu: ∀x ∈ D thì -x ∈ D cùng f(-x) = -f(x).

* Ví dụ: Hàm số y = x là hàm số lẻ

- Đồ thị của một hàm số lẻ dấn nơi bắt đầu tọa độ có tác dụng tâm đối xứng.

Chú ý: Một hàm số không nhât thiết đề xuất là hàm số chẵn hoặc hàm số lẻ.

* Ví dụ: Hàm số y = 2x + 1 không là hàm số chẵn, cũng ko là hàm số lẻ vì:

 Tại x = 1 bao gồm f(1) = 2.1 + 1 = 3

 Tại x = -1 bao gồm f(-1) = 2.(-1) + 1 = -1

→ Hai quý giá f(1) và f(-1) ko đều nhau với cũng không đối nhau

2. Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm số bao gồm trị giỏi đối

* Để khẳng định hàm số chẵn lẻ ta thực hiện các bước sau:

- Cách 1: Tìm TXĐ: D

Nếu ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D Chuyển qua bước ba

Nếu ∃ x0 ∈ D ⇒ -x0 ∉ D Tóm lại hàm ko chẵn cũng không lẻ.

- Cách 2: Ttốt x bằng -x và tính f(-x)

- Cách 3: Xét lốt (so sánh f(x) và f(-x)):

 ° Nếu f(-x) = f(x) thì hàm số f chẵn

 ° Nếu f(-x) = -f(x) thì hàm số f lẻ

 ° Trường vừa lòng khác: hàm số f không tồn tại tính chẵn lẻ

*

3. Một số bài bác tập xét tính chẵn lẻ của hàm số

* Những bài tập 1 (Bài 4 trang 39 SGK Đại số 10): Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau:

a) y = |x|;

b) y = (x + 2)2;

c) y = x3 + x;

d) y = x2 + x + 1.

° Lời giải bài tập 1 (bài bác 4 trang 39 SGK Đại số 10): 

a) Đặt y = f(x) = |x|.

° TXĐ: D = R phải cùng với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = |–x| = |x| = f(x).

→ Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Đặt y = f(x) = (x + 2)2.

° TXĐ: D = R đề xuất cùng với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ (x + 2)2 = f(x)

° f(–x) = (–x + 2)2 = (x – 2)2 ≠ – (x + 2)2 = –f(x).

Xem thêm: Phụ Phí Ebs Là Gì - Local Charges Là Gì

→ Vậy hàm số y = (x + 2)2 làm cho hàm số không chẵn, không lẻ.

c) Đặt y = f(x) = x3 + x.

° TXĐ: D = R yêu cầu với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)3 + (–x) = –x3 – x = – (x3 + x) = –f(x)

→ Vậy y = x3 + x là hàm số lẻ.

d) Đặt y = f(x) = x2 + x + 1.

° TXĐ: D = R bắt buộc với ∀x ∈ D thì –x ∈ D.

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ x2 + x + 1 = f(x)

° f(–x) = (–x)2 + (–x) + 1 = x2 – x + 1 ≠ –(x2 + x + 1) = –f(x)

→ Vậy hàm số y = x2 + x + 1 là hàm số không chẵn, không lẻ.

*
*

* Bài 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số có trị tuyệt vời sau: f(x) = |x + 3| - |x - 3|

° Lời giải:

 Với f(x) = |x + 3| - |x - 3|

- TXĐ: D = R

 f(-x) = |-x + 3| - |-x - 3| = |-(x - 3)| - |-(x + 3)| = |x - 3| - |x + 3| = -f(x).

→ Kết luận: hàm f(x) = |x + 3| - |x - 3| là hàm số lẻ.

*

*
*

⇒ Vậy với m = ± 1 thì hàm số đã chỉ ra rằng hàm chẵn.

4. những bài tập xét tính chẵn lẻ của hàm số

* Bài 1: Khảo gần cạnh tính chẵn lẻ của những hàm số có trị tuyệt vời nhất sau

a) f(x) = |2x + 1| + |2x - 1|

b) f(x) = (|x + 1| + |x - 1|)/(|x + 1| - |x - 1|)

a) f(x) = |x - 1|2.

° Đ/s: a) chẵn; b) lẻ; c) ko chẵn, không lẻ.

* Bài 2: Cho hàm số f(x) = (m - 2)x2 + (m - 3)x + m2 - 4

a) Tìm m để hàm f(x) là hàm chẵn

b) Tìm m nhằm hàm f(x) là hàm lẻ.

° Đ/s: a) m = 3; b) m = 2.

Xem thêm: Mariachi Là Gì - What Is The Meaning Of El Mariachi


bởi thế, ở trong phần câu chữ này những em bắt buộc lưu giữ được định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ, 3 bước cơ phiên bản để xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm tất cả trị tuyệt đối hoàn hảo, hàm chứa căn uống thức cùng những hàm không giống. Đặc biệt cần luyện qua nhiều bài xích tập nhằm rèn luyện năng lực giải toán của bản thân.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *