abbreviation for et alia: and others. It is used in formal writing lớn avoid a long list of names of people who have sầu written something together:

Bạn đang xem: Et al. là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


abbreviation for et alia: & others. It is used in formal writing instead of giving a long danh mục of names of people who have written something together:
*

*

*

*

Xem thêm: European Commission Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Vì Sao Lúc Là U22, Khi Lại U23 Là Gì ? Vì Sao Các Đội Bóng Lại Có Chữ U23?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *