188BET chia sẽ cách chơi bài Mậu Binh cứ đánh là thắng lớn


Bút toán điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusting entries) là việc điều chỉnh các khoản chi đã trả trước, các khoản thu đã nhận trước cần phân bổ trong nhiều kì và các khoản chi phí phải trảm các khoản phải thu cần tính vào chi phí, doanh thu trong kì.

Bạn đang xem: Entries là gì

Đang xem: Entries là gì

*

Bút toán điều chỉnh (Adjusting entries)

Bút toán điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusting entries.

Bút toán điều chỉnh là việc điều chỉnh các khoản chi đã trả trước, các khoản thu đã nhận trước cần phân bổ dần vào chi phí, doanh thu của nhiều kì và các khoản chi phí phải trảm các khoản phải thu cần tính vào chi phí, doanh thu trong kì.

Phân loại

Có 2 loại bút toán điều chỉnh cơ bản:

Phân bổ chi phí và doanh thu liên quan đến nhiều kì (Deferrals)

– Chi phí phát sinh đã thực chi trong một kì và phải phân bổ cho nhiều kì sau đó: Chi phí trả trước (tiền thuê nhà trả trước, tiền bảo hiểm trả trước, công cụ dụng cụ…), khấu hao tài sản cố định

Doanh thu phân bổ nhiều kì: Nhận trước tiền cho thuê tài sản, nhận trước khoản lãi khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ…

Chi phí và doanh thu đã phát sinh nhưng chưa ghi nhận (Accruals)

Chi phí phải tính trước: Việc chi tiền chưa diễn ra hoặc chưa nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng kế toán phải ghi nhận là chi phí tính theo tính hợp lí của nó (tính trước tiền lãi phải trả, tính trước tiền lương…)

Doanh thu phải tính trước: Cuối kì kế toán việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ chưa kết thức, kế toán phải ước tính phần công việc đã thực hiện để tính vào doanh thu cho dù việc thu tiền hay lập hóa đơn chưa xảy ra.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Throughput Là Gì, Câu Chuyện Khái Niệm: Throughput, Latency Và Iops


Ngày 14/4 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Ngày 14 Tháng 4 Ngày 14/4 Là Ngày Gì

Sửa chữa các sai sót

Những lỗi sai sót trong quá trình ghi chép nghiệp vụ phải được tìm kiếm và sửa chữ.

Việc sửa sai phải được ghi chép, diễn giải đầy đủ để sau này có thể giải đáp những thắc mắc về những bút toán đó.

Một vài lỗi nhỏ có thể sửa chữa trực tiếp bằng cách gạch bỏ chữ hoặc số ghi sai và ghi chữa hoặc số đúng bên cạnh.

Xem thêm: Solved: 3Ds Max 2014 Download Installer, Download Connectify Full Crack Sinhvienit

Nếu lỗi sai liên quan đến nhiều tài khoản và đã được chuyển đổi thì phải được sửa chữa bằng những bút toán sửa sai (Correcting entries). Đôi khi những bút toán này giống bút toán điều chỉnh nhưng về bản chất thì khác nhau và cần được phân biệt rõ ràng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *