Cách diễn đạt sự tăng/sút vào task 1 IELTS - diemthitotnghiep24h.com quý khách đã xem: Dramatically là gì

Bạn đang xem: Dramatically là gì

*

*

Xem thêm: Các Polyglot Là Gì ? Multilingual Là Gì? Monolingual Là Gì? Polyglot Là Gì

*

*

Xem thêm: Máy Hút Mùi Tiếng Anh Là Gì ? Máy Hút Mùi Bếp Tiếng Anh Là Gì

*

đa phần bạn luôn “toát mồ hôi hột” mỗi lúc “chinh chiến” task 1 vày chưa luyện tập vô số cách thức diễn đạt không giống nhau lúc biểu lộ triệu chứng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn mang đến bí quyết viết lủng củng cùng lặp từ. Trong nội dung bài viết này, diemthitotnghiep24h.com đang share với các bạn một số biện pháp miêu tả khác nhau nhằm dễ dàng thừa “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng đụng từ

Động tự không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân các động từ bỏ này chỉ solo thuần mô tả nghĩa “giảm”, chúng buộc phải đi cùng những trạng từ để nhấn mạnh vấn đề tâm lý. Các trạng từ bỏ mà bạn nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động từ bao gồm trạng thái: Các động từ bỏ này cũng sở hữu nghĩa “giảm” nhưng lại bạn dạng thân nó đã tổng quan nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, chúng ta không phải sử dụng kèm với những trang trường đoản cú chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài sử dụng các đụng từ bỏ để biểu đạt, bạn có thể thực hiện những danh từ bỏ kèm theo với một số trong những tính tự để mô tả một bí quyết nhiều mẫu mã hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số phương pháp biểu đạt khác

– The price sank to lớn new low point

– The price went inlớn không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back lớn the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ điều này, Khi miêu tả sự tạo thêm của bảng biểu vật dụng, chúng ta có thể sử dụng:

a. Sử dụng rượu cồn từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân các động từ bỏ này chỉ đối kháng thuần miêu tả nghĩa “tăng”, phải đi thuộc các trạng từ để nhấn mạnh tâm lý. Các trạng trường đoản cú buộc phải sử dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb bao gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các đụng từ này cũng mang nghĩa “tăng” nhưng lại bạn dạng thân nó đang khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo cùng với một số tính trường đoản cú nhằm mô tả một biện pháp phong phú và đa dạng hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số phương pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed khổng lồ a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội vàng 4 lần)/ quintupled (cấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *