A diagonal line is straight với sloping, not horizontal or vertical, for example joining two opposite corners of a square or other flat shape with four sides:

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự Cambridge.

Bài Viết: Diagonal là gì

Học những trường đoản cú bạn phải xúc tiếp một cách thức lạc quan.

Những cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của những chuyển đổi viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép. Similarly, the number of points can be further increased by successively considering diagonals of different parallelograms as the reference line. They are placed over the Mã Sản Phẩm diagonals lớn exploit frequent symmetries in the objects used as landmarks. By scaling the diagonals of rectangles khổng lồ a comtháng length ab, the locus of vertices of the rectangles is obtained as a circle of diameter ab. Then it is one of the attractive sầu features of the cell-vertex method in two dimensions that only the components of the quadrilateral diagonals appear in the residual. To see this, note that (absent ties) the only way to lớn have multiple equilibria is to have sầu two equilibrium outcomes along one of the diagonals of the matrix. The thiông chồng diagonal line separates the traditional orientations ofprocessual archaeology (left) from those of post-processual archaeology (right). Obviously, matrix is not diagonal in general but it is often assumed to be diagonal in practice cùng takes damping ratios as its diagonal components. The pentagram bản đồ takes a given polygon, finds the intersections of the shortest diagonals of the polygon, và constructs a new polygon from these intersections. The infill between the top cùng bottom rails với the vertical supports is a series of interlocking diagonals, although rectilinear designs exist as well. As with the 208 field, cone contrasts calculated with respect to lớn the perceived background appear closer lớn the diagonal. A so-called crossed rectangle is a crossed (self-intersecting) quadrilateral which consists of two opposite sides of a rectangle along with the two diagonals.


Bạn đang xem: Diagonal nghĩa là gì trong tiếng việt

*

*

Xem thêm: " Sweet Potato Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sweet Potato Trong Tiếng Việt

*

*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Nozzle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nozzle Trong Tiếng Việt

Tìm tìm áp dụng tự điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức bây giờ và chắc hẳn rằng rằng bạn ko lúc như thế nào trôi mất xuất phát điểm từ một lần nữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bởi phương pháp nháy lưu ban con chuột Những phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Những quy cách thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Diagonal Là Gì – Diagonal Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://alokapidakaldim.com Diagonal Là Gì – Diagonal Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *