a small, thin object with a sharp point that is thrown by hvà in a game, shot from a gun, or blown from a tube when used as a weapon

Bạn đang xem: Dart là gì

a game in which darts are thrown at a circular board. The number of points won depends on where the darts lvà on the board:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú alokapidakaldim.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


a small fold, becoming narrower towards one end, that is sewn into a piece of clothing to make it fit better
*

*

*

*

Xem thêm: Thảo Luận - Ssdlife Pro 2

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Phần Mềm Đồ Họa Coreldraw X7 Full Crack Vn Zoom, Download Coreldraw X7 Full

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *