The table below shows the amounts paid for residential rents at the four embassies in the last three financial years.

Bạn đang xem: Đại sứ quán tiếng anh là gì

We have sầu opened embassies in each of the states và our political and commercial relations are flourishing.
I strongly và unreservedly condemn the attitude of governments who allow diplomatic missions, embassies and innocent people lớn be attacked and exposed to danger.
Diplomatic immunity is supposed lớn apply only khổng lồ embassies, but here we are giving diplomatic immunity lớn some other organisation.
There have been recent increases, but the staffing of our embassies has been cut significantly over the past few years.
I vị not wish lớn make specific charges, buy many of us have sầu been abroad and have met some of the members of our embassies.
They should also look at our commercial information services và the assistance provided to lớn our exporters by embassies abroad.
Embassies and certain members of their staffs have sầu enjoyed for over 70 years a partial relief from local rates.
In those days, there were 39 foreign diplomatic missions, 9 of them embassies and 30 of them legations.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.

Xem thêm: Download Coreldraw Graphics Suite X6 Full Crack + Keygen Terbaru

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Xem thêm: Inspector Là Gì ? Nghĩa Của Từ Inspector Trong Tiếng Việt

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *