Mục lục bài viết

1. Cung phi chén bát trạch là gì2. Hướng dẫn tính vợ chén trạch (Đông tđọng trạch, tây tứ đọng trạch theo tuổi) -giải pháp thứ nhất3. Tính vợ chén bát trạch (Đông tứ đọng trạch, tây tứ trạch theo tuổi) -cách vật dụng hai3.2 Tính thê thiếp đến nam: 

Cung phi chén trạch giỏi có cách gọi khác là Cung Phi (Cung phi chia thành Đông tứ trạch và Tây tứ đọng trạch). Cung phi dựa vào năm sinh (âm lịch) và nam nữ nam tốt nữ. Có 8 thê thiếp phụ thuộc vào quẻ bát tai ác tất cả các cung: Khảm, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Càn, Đoài.

Bạn đang xem: Cung phi là gì

Ứng dụng: Cung phi chén trạch chủ yếu dùng để làm xem Phong tbỏ (phía nhà, hướng cửa), địa lý, cưới hỏi.

1. Cung phi chén bát trạch là gì

1.1 Cung phi bát trạch là gì?

Cung phi bát trạch bao gồm 8 cung: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, Cấn, Càn, Đoài, Cấn, Ly. Dựa vào năm sinh (âm lịch) và giới tính phái mạnh tốt nữ với được chia là 2 trạch: Đông tứ đọng trạch với Tây tứ trạch. Trong đó:

tiên phong hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố 9 = Ly.

1.2 Đông tứ trạch gồm:

1 = Khảm (hướng Bắc, hành Thủy)9 = Ly (hướng Nam, hành Hỏa)3 = Chấn (phía Đông, hành Mộc)4 = Tốn (hướng Đông Nam, hành Mộc)

1.3 Tây tđọng trạch gồm:

2 = Khôn (phía Tây Nam, hành Thổ)7 = Đoài (phía Tây, hành Kim)6 = Càn (phía Tây Bắc, hành Kim)8 = Cấn (hướng Đông Bắc hành thổ)

Lưu ý: Phải đem năm dương lịch theo năm Âm lịch

Ví dụ.

Người sinc 16/1/1982 thì theo âm định kỳ là năm Tân Dậu. Vì vậy ta buộc phải đem năm 1981 để tính. Người sinch 16/3/1982 theo âm lịch là năm Nhâm Tuất. Vì vậy ta vẫn rước năm 1982 để tính.

2. Hướng dẫn tính vợ chén bát trạch (Đông tđọng trạch, tây tđọng trạch theo tuổi) -cách lắp thêm nhất

2.1 Tính cho người sinh trước năm 2000

Lấy 2 số cuối của năm sinh nhằm tính. Cộng 2 số cuối của năm sinch lại. Nếu số kia >9 thì cộng sau đó khi được số Nam thì rước 10-a = b (tra b theo bảng mặt dưới)Nữ thì đem 5+a = c. (trường hợp c>9 thì cùng tiếp khi nào

Bảng tra

hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố 9 = Ly.

Ví dụ 1: Tính hậu phi chén bát trạch mang đến năm 1965:

Ta lấy 6+5 = 11. Do 11 >9 bởi vậy ta liên tiếp mang 1+1 = 2.

Nam thì đem 10-2 = 8. Tra bảng ta được 8 = Cấn.Nữ thì lấy 5+2 =7. Tra bảng ta được 7 = Đoài

lấy ví dụ 2: Tính vợ bát trạch mang lại năm 1972:

Ta rước 7+2 = 9.

Nam thì mang 10-9 = 1. Tra bảng ta được một = Khảm.Nữ thì đem 5+9 =14. Do 14 >9. Ta thường xuyên đem 1+4 = 5. Tra bảng ở trên ta được 5 = Cấn

2.2 Tính cho tất cả những người sinch sau năm 2000

Lấy 2 số cuối của năm sinch nhằm tính. Cộng 2 số cuối của năm sinch lại. Nếu số đó >9 thì cộng kế tiếp Khi được số Nam thì mang 9-a = b (tra b theo bảng mặt dưới). Lưu ý b=0 nằm trong cung LyNữ thì rước 6+a = c. (nếu c>9 thì cộng tiếp lúc nào số 0 = Ly (chỉ bao gồm sinh sống Nam giới)hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = (Nam là Khôn, Nữ là Cấn)số 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố chín = Ly.

Ví dụ 3: Tính thê thiếp chén trạch đến năm 2009:

Ta lấy 0+9 = 9.

Nam thì mang 9-9 = 0. Tra bảng ta được 0 = Ly.Nữ thì mang 6+9 =15. Do 15>9 ta cộng tiếp. 1+5=6. Tra bảng sinh hoạt trên ta được 6 = Càn

lấy ví dụ 4: Tính bà xã chén trạch mang lại năm 2015:

Ta lấy 1+5 = 6.

Xem thêm: Xá Xíu Là Gì - Mà Tên Hay Thế Nhỉ

Nam thì rước 9-6 = 3. Tra bảng ta được 8 = Chấn.Nữ thì rước 6+6 =12. Do 12>9 lên ta cùng tiếp 1+2 = 3. Tra bảng ta được 3 = Chấn

lấy một ví dụ 5: Tính thê thiếp chén trạch mang lại năm 2028:

Ta lấy 2+8 = 10. Do 10>9, do vậy ta cộng tiếp. 1+0 = 1

Nam thì lấy 9-1 = 8. Tra bảng ta được 8 = Cấn.Nữ thì lấy 6+1 =7. Tra bảng sinh sống trên ta được 7 = Đoài

3. Tính hậu phi chén bát trạch (Đông tứ đọng trạch, tây tứ trạch theo tuổi) -bí quyết sản phẩm hai

3.1 Tính hoàng hậu mang lại nữ: 

Cộng tổng các số của năm sinc lại cho đến khi còn một số trong những. Sau đó thêm vào đó 4. Nếu >9 thì lại cộng 2 số lại cho tới khi hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = Cấnsố 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố cửu = Ly.

Ví dụ: Tính bà xã đến con gái sinh vào năm 1978:

Cộng tổng những số của năm sinch lại:

1+9+7+8 = 25, —> liên tục lấy: 2+5 =7, —> liên tục lấy: 7 + 4 = 11. —> tiếp tục lấy: 11 cùng tiếp 1+1 =2.

Kết trái cuối cùng là 2

Tra theo bảng bên trên ta được chị em sinh năm 1978 nằm trong cung Khôn.

3.2 Tính hiền thê mang lại nam: 

3..2.1 Cách 1: Ta đã sử dụng phi tần của nữ để tính ra cung phi của nam.
*

Bảng tra cho nam:

hàng đầu = Khảmsố 2 = Khônsố 3 = Chấnsố 4 = Tốnsố 5 = Khônsố 6 = Cànsố 7 = Đoànsố 8 = Cấnsố 9 = Ly.

Ví dụ: Tính vợ mang đến Nam sinh năm 1978

Nhỏng sinh sống ví dụ bên trên ta tính được Nữ sinh năm 1978 là số 2. Tra bảng bên trên ta được Nam là số 4. Tiếp tục tra bảng ngơi nghỉ dưới ta được Nam sinh vào năm 1978 thuộc cung Tốn.

3.2.2 Cách 2: Ta đã dùng năm sinc dương lịch nhằm tính hậu phi của phái nam.

trước hết chúng ta cần biết bảng quy ước chuẩn chỉnh Cung phi cho tất cả những người nam:

hàng đầu = Khảmsố 2 = Lysố 3 = Cấnsố 4 = Đoàisố 5 = Cànsố 6 = Khônsố 7 = Tốnsố 8 = Chấnsố 9 = Khôn

Dùng năm sinc dương lịch nhằm tính. Cộng tổng những số của năm sinch lại nếu:

Kết quả Kết quả >9 thì liên tiếp cùng sản phẩm đơn vị chức năng và hàng trăm lại. Bao tiếng công dụng

lấy ví dụ 1: Tính hiền thê mang lại Nam sinh năm 1978

Cộng các số của năm sinh lại ta được: 1+9+7+8 = 25, —> thường xuyên lấy: 2+5 =7. Kết quả sau cuối là 7. Tra bảng bên trên ta được cung Tốn

Vậy người Nam sinh vào năm 1978 nằm trong cung Tốn

lấy một ví dụ 2: Tính vợ mang lại Nam sinh năm 1990

Cộng những số của năm sinch lại ta được: 1+9+0+0=10, —> liên tiếp lấy: 1+0=1. Kết quả sau cuối là 1. Tra bảng bên trên ta được cung Khảm.

Vậy người Nam sinh năm 1978 thuộc cung Tốn

Tương tự như thế ta tính cho những năm khác như sau:

Nam sinc 1925 là: 1+9+2+5=17, —> liên tiếp lấy: 1+7=8. Tra bảng ta thấy phái nam sinh năm 1925 thì Cung phi làChấn.

Nam sinc 1950 là: 1+9+5+0=15, —> thường xuyên lấy: 1+5=6. Tra bảng ta thấy nam giới sinh vào năm 1950 thì Cung phi làKhôn.

Xem thêm: Real Shop - Htc One Max

Nam sinh 1975 là: 1+9+7+5=22, —> tiếp tục lấy: 2+2=4. Tra bảng ta thấy nam sinh năm 1950 thì Cung phi làĐoài.

4. Để tra nkhô hanh thì quý khách hoàn toàn có thể tra theo bảng sau:

*
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *