Excel cho mister-bản đồ.com 365Excel cho alokapidakaldim.coms.com 365 dành riêng cho thứ MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Bài viết này biểu đạt cú pháp cách làm và cách dùng hàm COVARIANCE.P trong mister-bản đồ.com Excel.

Bạn đang xem: Covariance là gì

Đang xem: Covariance là gì

Trả về hiệp phương không nên của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu vào nhì tập dữ liệu. Dùng hiệp phương thơm không nên để xác định mối quan liêu hệ giữa nhì tập dữ liệu. Ví dụ, khách hàng có thể xác định xem trình độ giáo dục cao hơn có đi kèm với thu nhập nhiều rộng hay là không.

Cú pháp

COVARIANCE.P(array1,array2)

Cú pháp hàm COVARIANCE.Phường có các đối số sau đây:

Array1 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên.

Array2 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ nhì chứa các số nguyên ổn.

Chụ thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tđam mê chiếu chứa số.

Xem thêm: Beamforming Là Gì ? / Làm Thế Nào Để Beamforming Là Gì

Nếu một đối số tham chiếu xuất xắc mảng có chứa quý hiếm lô-gic, văn uống bản tốt ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có quý hiếm bằng ko sẽ được khái quát.

Nếu array1 và array2 có các số điểm dữ liệu sự khác biệt, hàm COVARIANCE.Phường trả về cực hiếm lỗi #N/A.

Nếu array1 hoặc array2 trống, hàm COVARIANCE.P. trả về quý hiếm lỗi #DIV/0! .

Hiệp phương không nên là:

*

vào đó

*

là các quý giá trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2) và n là khuôn khổ mẫu.

Xem thêm: Offering Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Offering Là Gì

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dấn F2 và tiếp đến dấn Enter. Nếu đề nghị, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột giúp thấy tất cả tài liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COVARIANCE.P(A2:A6, B2:B6)

Hiệp phương thơm không nên, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu bên trên đây


Chuyên mục: CÔNG NGHỆ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *