Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Convicted là gì

When convicted, there was only so much they could do to prevent a sentence of exemplary harshness & a bitter gaol experience.
Three senior medical officials were convicted of criminal negligence and fraud và were sentenced lớn prison.
Ironically, their number contained not a single political martyr, only five sầu convicted felons và two madmen.
In bad weather, convicts had khổng lồ spkết thúc the night in nomad tents erected by the locals, in caravansaries, or in empty huts.
They wanted khổng lồ see me convicted because they felt that overall justice would be maximized if they did so.
The unresolved issue of the rehabilitation of political convicts continued to lớn blot the political landscape in the region.
However, male convicts born in the successive months of the year seem to differ in committing their offence according khổng lồ the annual period.
Table 1 shows the distribution of offences, according lớn 2-month periods, committed by convicts born in the four 3-month periods of the year.
Other people say the best way khổng lồ reduce crime is to lớn make sure that criminals are caught, convicted & punished.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tốt của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khôi Phục Dữ Liệu Đã Xoá Trong Usb, Thẻ Nhớ, Diskgetor Data Recovery 3

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Your Uninstaller Pro 7

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *