(Giê-rê-mi 7:18, 31) Tại sao Giê-rê-ngươi lại lựa chọn con cò để dạy dỗ người Do Thái bất trung một bài học thiết thực?
Và hy vọng rằng hình hình ảnh nhỏ cò sẽ nhắc chúng ta luôn tỉnh thức trước những biến đổi nắm quả đât đánh dấu thời kỳ của họ.

Bạn đang xem: Con cò tiếng anh là gì


Vì cố, bé cò khôn cùng thích hợp được dùng để triển khai một bài học kinh nghiệm đích xứng đáng mang đến dân Y-sơ-ra-ên ương nghẹ và bất trung.
Các Xì Trum còn thực hiện bé cò nhằm đi đường xa (nlỗi đi cho chỗ Johan cùng Pirlouit sống) tuyệt cập nhật đọc tin quả đât bên phía ngoài.
The Smurfs themselves use storks in order khổng lồ travel long distances, such as lớn the kingdom where Johan and Pirlouit live sầu, & keep up-to-date with events in the outside world.
(Ê-phê-sô 4:24, NW) Đúng, nhân cách new giúp bọn họ trung thành, tuy vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể học tập được một bài học kinh nghiệm về sự việc trung thành với chủ từ bỏ con cò.
(Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us to be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork.
Đối với dân Y-sơ-ra-ên, bé cò, và duy nhất là cò white, là 1 hình hình ảnh thân thuộc Lúc bọn chúng thiên cư qua số đông xứ đọng mà Kinch Thánh nói đến.
To the Israelites, the stork, và especially the White stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands.
Sau khi trú đông trong số những vùng êm ấm rộng, đa số những bé cò, hết năm này lịch sự năm không giống, thường xuyên trlàm việc về cùng một nhóm mà chúng đã từng có lần làm việc trước đó.
After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to lớn the same nest that they have used before.

Xem thêm: Having Said That Là Gì ? Having Said That Có Nghĩa Là Gì


125 quân nghĩa nguyện nằm trong sư đoàn cỗ binch số 34 vị Wenner Hedderich lãnh đạo, đã sử dụng lắp thêm cất cánh Fieseler Fi 156 bé cò (Störche) để cho tới phương châm và gấp rút chấm dứt trách nhiệm.
The offensive, carried out by 125 volunteers of the 34th Infantry Division under the commvà of Wenner Hedderich, achieved their missions by flying khổng lồ their objectives using Fieseler Fi 156 Störbịt.
Quả thiệt, qua bạn dạng năng biểu lộ sự trung thành so với một nửa bạn đời với êm ả chăm sóc chlặng con, nhỏ cò sinh sống xứng danh cùng với chân thành và ý nghĩa của thương hiệu nó—“bạn trung thành”.
Indeed, by instinctively showing faithfulness khổng lồ its lifelong mate & tender care for its young, the stork lives up khổng lồ the meaning of its name —“loyal one.”
Con nghĩ có một bé cò đã thả em bé trước ô cửa, với một chiếc lỗ mở ra trên người, máu me mọi nơi, tan ra từ đầu, kế tiếp nhấp vào lỗ rốn, loại mông rơi ra,
Well, I think a stork, he drops it down, and then a hole goes in your body, & there"s blood everywhere, coming out of your head, & then you push your belly button, và then your butt falls off,
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2012, tín đồ ta xác nhận bố bé cò quăm non đang nsinh sống trên hòn đảo Sado ở trong thức giấc Niigata, đây là lần đầu tiên loại chim này được ghi nhấn là đang nở vào tự nhiên và thoải mái sau 36 năm.
On April 23, 2012, it was confirmed that three crested ibis chicks had hatched on Savị Island in Niigata Prefecture, the first time chicks had hatched in the wild in nhật bản in 36 years.
Tuy nhiên, sau này còn có thông tin rằng một con cò chân ngỗng đại dương đã được đội Nga moi lên tự lớp bùn đáy biển khơi với rằng đoạn đoạn phim từ chuyến lặn cho biết thêm bao hàm con tôm cùng giáp xác chân nhì loại không được xác định.
However, it was later reported that a sea anemone had been scooped up from the seabed mud by the Russian team & that video footage from the dive sầu showed unidentified shrimps và amphipods.
Chúng ta đang nghe bí quyết con dùng sông Nile để hủy diệt bầy rắn độc họ dùng làm ngăn chặn lại nhỏ khi nhỏ vây hãm đô thị Satía.

Xem thêm: Archicad Là Gì ? Thông Tin, Link Download, File Hỗ Trợ Bim Là Gì


We have heard how you took ibis from the Nile lớn destroy the venomous serpents used against you when you laid siege to lớn the city of Satía.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *