Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.

Bạn đang xem: Class là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


in UK law, a group of illegal drugs classified according to how dangerous they are thought to be and how severe the punishment is for using or selling them, with class A the most dangerous :
a group of students who are taught together at school, or a short period in which a particular subject is taught:
the ranking of goods and services or people’s skills according to what they provide or how good they are:
As rents increased, working class families left the city in search of more affordable neighborhoods.
a class of sth At issue is a class of mortgages that lenders call "subprime" because they do not qualify for the lowest or prime interest rate.

Xem thêm: Bảng Cân Đối Kế Toán ( Balance Sheet Là Gì ? (Balance Sheet


a class in/on sth As part of a class in international relations, the conference aimed to teach students the art of negotiations.
take/go to/attend classes For the past two years he"s been taking night classes while also working full-time as a nurse.

class

Các từ thường được sử dụng cùng với class.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Issuance Là Gì ? Nghĩa Của Từ Issuing Trong Tiếng Việt


It is probably to this period that we should assign the consolidation of the class stratification between a pastoral nobility and an agricultural peasantry.
Những ví dụ này từ alokapidakaldim.com English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press hay của người cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *