2 Thông dụng2.1 Giới từ2.2 Phó từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinch tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /bai//

Thông dụng

Giới từ

Gần, cạnh, kế, bênby the seasát biểnto lớn sit by someonengồi cạnh ai Về phíaNorth by Easthướng phía bắc khá lệch về phía đông Qua, ngang qua, chiếu qua, dọc từ (chỉ hướng và đưa động)lớn come by the fields, not by the roadsđi chiếu qua các cánh đồng, chứ không dọc theo các tuyến đường Vào thời gian, vào Lúc, vào thời gian, vào quãng (chỉ thời gian)khổng lồ attachồng by nighttiến công vào đêmto withdraw by daylighbuông bỏ vào tầm khoảng ttách sángby tomorrowkhoảng ngày maiby this timevào bây giờ Theo cách, bằng cách, theo từngkhổng lồ rent the house by the yearcho thuê đơn vị theo từng nămlớn sell coal by the tonbán sản phẩm theo từng tấn mộtstep by steptừng bước một, từ từ Bằng, vì chưng, dothe streets are lighted by electricitythành thị được thắp sáng sủa bằng điệnto travel by seađi du ngoạn bằng con đường biểnto send something by postgửi vật dụng gì bởi đường bưu điệnby mistakevày lỡ, vì nhầm Theo nhỏng, tương xứng vớiby someone"s leavetheo sự cho phép của aiby article 3 of the Treatytheo điều 3 của hiệp ước Đến mức, đến khoảngthe bullet missed the target by two inchesviên đạn trượt mục tiêu khoảng nhị insơ Trướcto lớn swear by Almighty God that...xin thề trước thượng đế là...

Phó từ

Gầnnobody was bykhông có bất kì ai ngơi nghỉ ngay gần Quakhổng lồ hurry byđi gấp qua Sang một bên, sinh hoạt bên; dự trữ, dànhto put (lay, set) something byđể đồ vật gi qua 1 bên; nhằm dành loại gì

Cấu trúc từ

by the by; by the waynhân đây, một thể thể by oneself1 mình không một ai giúp sức to lớn have something by onebao gồm vật gì vào tay by and bylát nữa thôi; ngay lập tức bây chừ by & largenhìn toàn diện, nói thông thường, rút ít cục

Chuyên ngành

Toán & tin

bởi, bởiby formula bởi công thứcby nomeans không tồn tại bí quyết làm sao, không khi nào,by virtue of vì chưng, vì chưng, theo

Kỹ thuật tầm thường

bằng

Kinh tế

ghi bao gồm ghi tất cả (vào tài khoản)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverbaside , at hand , away , beyond , close , handy , in reach , over , past , through , to lớn one side prepositionalong , alongside , beside , by way of , cthua khổng lồ , near , nearby , nigh , over , past , round , at the h& of , in the name of , on , supported by , through , through the agency of , through the medium of , under the aegis of , via , with , with the assistance of , apart , aside , besides , cthất bại , concerning , handy , near to , per , toward
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *