Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Beard là gì

*
*
*

beard
*

beard /biəd/ danh từ râu (người); (thực đồ học) râu phân tử thóc... nké (mũi tên, lưỡi câu)lớn laught in one"s beard cười cợt thầmto lớn laugh at somebody"s beard mỉm cười vào phương diện ai tra cứu cách lường gạt ai; toan lừa bịp aito pluck (take) by the beard quyết xông vào, quyết xả vào chiếm lấylớn speak in one"s beard nói lúng búng ngoại đụng từ chiến đấu cùng với, phòng cưlớn beard the lion in his den vào hang hùm bắt cọp con
*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Courier Là Gì Cùng Tìm Hiểu Courier Service Là Gì

*

beard

Từ điển Collocation

beard noun

ADJ. bristling, bushy, full, shaggy | neat, neatly-clipped | patchy, straggly, wispy | goatee | pointed | ginger/gingery, greying, reddish, white, etc. | kém chất lượng, false

VERB + BEARD grow | have sầu, sport, wear He sported a neat goatee beard. | clip, cut, trlặng | shave sầu (off) | pull (at), stroke, tug (at) Jim stroked his beard reflectively.

BEARD + VERB grow My beard"s grown a lot. | be streaked with sth His beard is streaked with grey.

BEARD + NOUN growth, stubble He had two days" beard growth across his jowls and chin.

PREP. with a/the ~ She"s scared of men with beards.

PHRASES a three-day/seven-day, etc. growth of beard, a three-day-old, etc. beard

Từ điển WordNet


n.

a tuft or growth of hairs or bristles on certain plants such as iris or grassesa person who diverts suspicion from someone (especially a woman who accompanies a male homosexual in order khổng lồ conceal his homosexuality)hairy growth on or near the face of certain mammals

v.

go along the ryên, like a beard around the chin

Houses bearded the top of the heights


Xem thêm: 69 Review, Đánh Giá Note Fe Tinhte, Xtmobile Tinhte

English Synonym & Antonym Dictionary

beards|bearded|beardingsyn.: byssus face fungus whiskers

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *