Tiếp tục học tập 90 tự vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) để nâng cao vốn trường đoản cú vựng siêng ngành của chính mình nhé


Bạn đang xem: Bảng chấm công tiếng anh là gì

Hôm ni alokapidakaldim.com sẽ liên tục chia sẻ 90 tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng thứ nhất các bạn bắt buộc học cần mẫn cùng ghi ghi nhớ kĩ phần 1 sẽ rồi mới chuyển thanh lịch phần 2 nhé.

=> 90 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước khiến cho bạn ghi ghi nhớ và sử dụng từ bỏ vựng giờ Anh hiệu quả

=> Những biến hóa báo giỏi gặp gỡ nghỉ ngơi sân bay bởi giờ Anh

*

90 từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Thắc Mắc Về Card Tích Hợp Trên Chip Intel ( Igpu Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Apu, Cpu, Gpu Và Igpu Trên Pc


Xem thêm: Mibox 4K Global Tinhte Giá Rẻ, Mibox 4K Global Tinhte Archives


Labor Employment & Management
– Sử dụng với Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc Khi có người thân trong mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung chợt lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới cùng cung cấp bên trên quản lí lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự đào thải nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao cồn gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhãi ranh chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao cồn giữa người tiêu dùng lao động và tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ giao vận lao rượu cồn (tỉ lệ quăng quật việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave sầu (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng lương

- Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinc con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công việc theo ca

- Sichồng leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), và training) (n, pl) – Năm nguyên tố bất kỳ nhân viên cấp dưới nào cũng nên để tiến hành kết quả công việc: thời hạn (Time), chuyên môn hoặc kỹ năng (Technique = Skill), kỹ năng (Talent = Ability) cùng đào tạo và giảng dạy (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian ngủ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave sầu (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương

2. Salary and Benefits – Lương với phúc lợi an sinh làng hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm giờ, chi phí làm thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận hợp tác trả cho tất cả những người lao rượu cồn sản phẩm tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thôn hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là tiền được trả sản phẩm tuần, đôi khi hằng ngày dựa vào mức chi phí công theo giờ đồng hồ, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng công việc hoặc một hình thức làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ trường đoản cú vựng bên trên để giúp bạn học tập giờ Anh chuyên ngành nhân sự một biện pháp rất tốt.quý khách rất có thể tìm hiểu thêm phương pháp học tập từ vựng tiếng Anhcủa alokapidakaldim.com nhằm học hành được hiệu quả độc nhất vô nhị nhé. Chúc các bạn học tập tiếng Anh thành công!


Chuyên mục: CÔNG NGHỆ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *